ID bài viết : 00194269 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Câu hỏi thường gặp dành cho Tivi Android của Sony.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ảnh

Trang này giới thiệu các Câu hỏi thường gặp (FAQ) và thông tin hữu ích dành cho Android TV của Sony.


Bấm vào biểu tượng/chủ đề để xem các bài viết trợ giúp.

Ảnh Ảnh Ảnh Ảnh
Cập nhật Mạng / Internet Truyền hình Điều khiển từ xa
Ảnh Ảnh Ảnh Ảnh
Nguồn Ảnh & màn hình Kết nối / USB HDD Khác

 


Ảnh Cập nhật

Thông tin cơ bản


Khắc phục sự cố


Ảnh Mạng / Internet

Thông tin cơ bản


Sự cố với nội dung Internet


Chia sẻ màn hình / nội dung từ thiết bị di động

 


ẢnhTruyền hình


ẢnhĐiều khiển từ xa

 


 ẢnhNguồn

 


ẢnhẢnh & màn hình

 


ẢnhKết nối / USB HDD

Thông tin cơ bản


Khắc phục sự cố


ẢnhKhác