ID bài viết : 00129672 / Sửa lần cuối : 08/01/2019

Cách khôi phục Android TV về cài đặt gốc

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG:

 • Giải pháp này áp dụng cho Android TV. Đối với các BRAVIA TV không phải Android TV, vui lòng xem: Cách khôi phục Tivi về cài đặt gốc.
  Câu trả lời liên quan: Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải là Android TV hay không
 • Lưu ý rằng nếu bạn tiến hành khôi phục cài đặt gốc, tất cả dữ liệu và cài đặt của Tivi (thông tin cài đặt Wi-Fi và mạng có dây, tài khoản Google và thông tin đăng nhập khác, Google Play và các ứng dụng được cài đặt khác, v.v.) sẽ bị xóa và Tivi sẽ trở về trạng thái như lúc mua.
 • Trước tiên, hãy thử Khởi tạo nguồn nếu bạn chưa làm như vậy. Khởi tạo lại nguồn Tivi không ảnh hưởng đến các cài đặt của Tivi.

LƯU Ý:

 • Quá trình khôi phục cài đặt gốc có thể mất vài phút. Vui lòng chờ cho đến khi bạn nhận được thông báo rằng quá trình này đã hoàn tất.
 • Sau khi quá trình Khôi phục cài đặt gốc hoàn tất thành công, Tivi sẽ tiếp tục chuyển sang tiện ích Thiết lập ban đầu. Bạn sẽ cần phải đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google.
 • Phải kích hoạt lại trình tự ghép nối Bảng cảm ứng sau khi khôi phục cài đặt gốc.

Chọn trạng thái của Tivi bên dưới. Quy trình thao tác khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của Tivi.


Nếu có thể hiển thị Màn hình chính

LƯU Ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản HĐH.

 1. Bật Tivi.
 2. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 3. Chọn Settings (Cài đặt).
 4. Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại).
 5. Chọn Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc).
 6. Chọn Erase Everything (Xóa hết).
  LƯU Ý: Nếu được đề nghị cung cấp mật khẩu, hãy nhập mật khẩu cho Khóa trẻ em (Truyền hình).
 7. Chọn Yes (Có).

Nếu không thể hiển thị Màn hình chính (nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động)

Nếu có phản hồi khi bạn nhấn nút HELP (TRỢ GIÚP) trên điều khiển từ xa, hãy làm theo quy trình dưới đây.
LƯU Ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản HĐH.

 1. Bật Tivi.
 2. Nhấn nút HELP (TRỢ GIÚP) trên điều khiển từ xa.
 3. Chọn Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp) trong How to use your TV (Cách sử dụng Tivi của bạn).
 4. Chọn Settings (Cài đặt).
 5. Chọn Configuring the TV (Cấu hình Tivi).
 6. Chọn TV (Tivi).
 7. Chọn Settings (Cài đặt).
 8. Chọn Storage & reset (Lưu trữ & đặt lại) trong danh mục TV (Tivi).
 9. Chọn Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc).
 10. Chọn Erase Everything (Xóa hết).
  LƯU Ý: Nếu được đề nghị cung cấp mật khẩu, hãy nhập mật khẩu cho Khóa trẻ em (Truyền hình).
 11. Chọn Yes (Có).