ID bài viết : 00223281 / Sửa lần cuối : 21/05/2019

Câu hỏi thường gặp về bản cập nhật Android™ OS 8.0 Oreo™ (từ tháng 02/2019)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cập nhật: 18 tháng 2 năm 2019

Bản cập nhật phần mềm này đã bị hoãn phát hành. Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này. Chúng tôi đang kiểm tra sự cố và sẽ phát hành bản cập nhật sớm nhất có thể.


Bản cập nhật phần mềm chính cho Tivi sẽ được phát hành cho các mẫu Android TV™ sau đây. (Được phát hành từ tháng 02/2019)
Bài viết này giới thiệu các Câu hỏi thường gặp về bản cập nhật.

 

Sản phẩm áp dụng:

Các mẫu năm 2018: Dòng A8F, W80F, X75F, X78F, X83F, X85F, X90F
Các mẫu năm 2017: Dòng A1, X75E, X82E, X95E, X80E, X85E, X90E, X93E, X94E
Các mẫu năm 2016: Dòng S80D, X70D, X75D, X80D, X83D, Z9D

Để biết quy trình kiểm tra tên mẫu máy, hãy tham khảo phần dưới đây.
Cách kiểm tra tên mẫu máy, số sê-ri và phiên bản phần mềm hệ thống cho BRAVIA TV

Để biết quy trình cập nhật phần mềm, hãy tham khảo phần dưới đây.
Làm cách nào để cập nhật phần mềm/firmware cho Android TV?

 

Sẽ có thay đổi gì khi cập nhật Tivi lên Android OS 8.0 Oreo?

Cập nhật phần mềm Tivi sẽ bổ sung nhiều tính năng mới cũng như cải thiện các tính năng hiện có. Tham khảo phần sau đây để biết chi tiết.

Thông tin cập nhật phần mềm Android TV™

 

Menu Home đã thay đổi những gì?

Để biết chi tiết về những điểm khác biệt trên màn hình Home trước và sau khi cập nhật, hãy tham khảo phần dưới đây.
Sau khi cập nhật phần mềm thì menu Home đã thay đổi những gì?


Xuất hiện thông báo lỗi.

 

*Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC; Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.