ID bài viết : 00140716 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Các thay đổi được thực hiện bằng cài đặt Phụ đề của Android TV sử dụng MENU THAO TÁC sẽ không được giữ lại.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu bạn muốn cài đặt Phụ đề của Android TV được giữ lại vĩnh viễn, hãy điều chỉnh các cài đặt từ Menu chính thay vì sử dụng nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa. Để điều chỉnh cài đặt Phụ đề từ Menu chính, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn  Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Channel setup (Thiết lập kênh) trong danh mục TV (Tivi).
 4. Chọn Digital Set-up (Thiết lập kỹ thuật số).
 5. Chọn Subtitle Set-up (Thiết lập phụ đề).
 6. Chọn Subtitle setting (Cài đặt phụ đề).
  • Chọn Off (Tắt) nếu bạn vẫn muốn phụ đề TẮT.
  • Chọn Basic (Cơ bản) nếu bạn luôn muốn phụ đề hiển thị.
  • Select For Hard Of Hearing (Cho người khiếm thính) nếu bạn luôn muốn bật phụ đề cho người khiếm thính.