ID bài viết : 00140716 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Những thay đổi thực hiện với thiết lập Phụ đề (Subtitle) của TV Android không được giữ lại bằng cách sử dụng MENU ACTION.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Những thay đổi thực hiện với thiết lập Phụ đề (Subtitle) của TV Android không được giữ lại bằng cách sử dụng MENU ACTION.

Nếu bạn muốn thiết lập phụ đề của TV Android sẽ được giữ lại vô thời hạn, điều chỉnh các cài đặt từ menu HOME thay vì sử dụng các nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa. Để điều chỉnh các thiết lập phụ đề từ menu HOME, thực hiện theo các bước dưới đây.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa 
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Channel setup trong mục TV.
 4. Chọn Digital Set-up.
 5. Chọn Subtitle Set-up.
 6. Chọn Subtitle setting.

   

  • Chọn Off nếu bạn muốn phụ đề duy trì TẮT
  • Chọn Basic nếu bạn muốn phụ đề luôn được hiển thị.
  • Chọn For Hard Of Hearing nếu bạn muốn phụ đề dành cho người khiếm thính.