ID bài viết : 00140716 / Sửa lần cuối : 28/07/2019

Làm thế nào để tắt / bật phụ đề vĩnh viễn?

  Nếu bạn muốn giữ lại cài đặt phụ đề vĩnh viễn, hãy làm theo các bước sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Watching TV (Xem TV) và chọn Channels (Kênh).
   LƯU Ý: Nếu Watching TV (Xem TV) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
  4. Chọn Channel setup (Thiết lập kênh).
  5. Chọn Digital Set-up (Thiết lập kỹ thuật số).
  6. Chọn Subtitle Set-up (Thiết lập phụ đề).
  7. Chọn Subtitle settings (Cài đặt phụ đề).
   • Chọn Off (Tắt) nếu bạn vẫn muốn phụ đề TẮT.
   • Chọn Basic (Cơ bản) nếu bạn luôn muốn phụ đề hiển thị.
   • Select For Hard Of Hearing (Cho người khiếm thính) nếu bạn luôn muốn bật phụ đề cho người khiếm thính.