ID bài viết : 00140716 / Sửa lần cuối : 17/05/2022

Tôi đã thay đổi cài đặt phụ đề, nhưng cài đặt không được giữ lại.

  Nếu bạn muốn giữ lại cài đặt phụ đề vĩnh viễn, hãy làm theo các bước sau đây.

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).  Cách truy cập Settings (Cài đặt):
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) — Preferences (Channels) (Tùy chọn (Kênh)) — Subtitle setting (Cài đặt phụ đề) — Broadcast (Truyền hình) — Subtitle (Phụ đề).
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Preferences (Channels) (Tùy chọn (Kênh)) — Subtitle setting (Cài đặt phụ đề) — Broadcast (Truyền hình) — Subtitle (Phụ đề).
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channels (Kênh) — Channel setup (Thiết lập kênh) — Digital Set-up (Thiết lập kỹ thuật số) — Subtitle Set-up (Thiết lập phụ đề) — Subtitle settings (Cài đặt phụ đề).
   • Chọn Channel setup (Thiết lập kênh) — Digital Set-up (Thiết lập kỹ thuật số) — Subtitle Set-up (Thiết lập phụ đề) — Subtitle settings (Cài đặt phụ đề).
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channel setup (Thiết lập kênh) — Digital Setup (Thiết lập kỹ thuật số) — Subtitle Setup (Thiết lập phụ đề) — Subtitle (Phụ đề).
   • Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) — Channel setup (Thiết lập kênh) — Digital Setup (Thiết lập kỹ thuật số) — Subtitle Setup (Thiết lập phụ đề) — Subtitle settings (Cài đặt phụ đề).
    • Chọn Off (Tắt) nếu bạn vẫn muốn phụ đề TẮT.
    • Chọn Basic (Cơ bản) nếu bạn luôn muốn phụ đề hiển thị.
    • Select For Hard Of Hearing (Cho người khiếm thính) nếu bạn luôn muốn bật phụ đề cho người khiếm thính.