ID bài viết : 00166541 / Sửa lần cuối : 08/03/2022

YouTube™, Netflix hoặc một ứng dụng truyền phát khác được cài đặt trên BRAVIA TV của tôi không hoạt động.

  Nếu ứng dụng truyền phát được cài đặt trên Tivi không hoạt động bình thường, hãy làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố.
  Hãy kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa sau khi hoàn thành mỗi bước.

  LƯU Ý:

  • Màn hình hiển thị thông báo lỗi Feature not available (Tính năng không khả dụng) hoặc Service cannot be accessed at this time (Không thể truy cập dịch vụ vào lúc này), dịch vụ có thể tạm thời ngừng hoạt động. Vui lòng chờ trong giây lát trước khi thử xem lại.
  • Nếu lỗi chỉ xảy ra khi xem một nội dung cụ thể, hãy thử nội dung khác.
  • Nếu sự cố chỉ xảy ra trên một ứng dụng cụ thể và sự cố không được khắc phục sau khi thử các bước được cung cấp, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

  Các bước khắc phục sự cố

  Tùy thuộc vào hệ điều hành Tivi của bạn, hãy kiểm tra các bước thích hợp:
  LƯU Ý: Để biết cách tìm hệ điều hành của Tivi, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải là Android TV™ hay không.


  Các mẫu Android TV và Google TV

  1. Tiến hành thiết lập lại nguồn trên Tivi.

  2. Thiết lập ngày giờ. 
   LƯU Ý: Nếu màn hình Tivi hiển thị lỗi kết nối Internet, hãy thay đổi cài đặt Date & time (Ngày & giờ) trên Tivi để điều chỉnh tự động. Để biết chi tiết, hãy tham khảo mục "Để cài đặt tự động ngày và giờ" trong bài viết Thiết lập ngày giờ được liên kết ở trên.

  3. Thực hiện chẩn đoán mạng để kiểm tra tình trạng mạng.
   LƯU Ý: Nếu kết quả chẩn đoán mạng không hiển thị chữ OK, hãy cấu hình lại các cài đặt mạng và thực hiện chẩn đoán mạng lại. Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của Tivi để biết hướng dẫn chi tiết về cách cấu hình lại cài các cài đặt mạng.

  4. Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu của ứng dụng truyền phát.

  5. Nếu ứng dụng truyền phát mà bạn sử dụng có đăng nhập tài khoản, hãy đăng xuất rồi đăng nhập lại vào ứng dụng.

  6. Đảm bảo phần mềm Tivi đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. 

  7. Khôi phục Tivi về cài đặt gốc. 

  8. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ truyền phát hoặc tìm kiếm các bài viết khác trên trang web hỗ trợ.

  Các Tivi khác

  1. Nếu mã lỗi hiển thị, hãy làm theo các bước trong bài viết Lỗi được tạo ra trong quá trình truy cập hoặc cập nhật nội dung Internet

  2. Thực hiện chẩn đoán mạng để kiểm tra tình trạng mạng. 
   LƯU Ý: Nếu kết quả chẩn đoán mạng không hiển thị chữ OK, hãy cấu hình lại các cài đặt mạng và thực hiện chẩn đoán mạng lại.  Tham khảo hướng dẫn sử dụng của Tivi để biết hướng dẫn chi tiết về cách cấu hình lại các cài đặt mạng.

  3. Làm mới nội dung Internet.
   LƯU Ý: Tùy thuộc vào mẫu máy, có thể không có cài đặt Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) hoặc quy trình cài đặt có thể khác nhau. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Tivi.

   1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng) hoặc Network Setup (Thiết lập mạng).
   4. Chọn Refresh Internet content (Làm mới nội dung Internet).
  4. Nếu ứng dụng truyền phát mà bạn sử dụng có đăng nhập tài khoản, hãy đăng xuất rồi đăng nhập lại vào ứng dụng.

  5. Đảm bảo phần mềm Tivi đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

  6. Tiến hành thiết lập lại nguồn trên Tivi.

  7. Khôi phục Tivi về cài đặt gốc.

  8. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ truyền phát hoặc tìm kiếm các bài viết khác trên trang web hỗ trợ.