ID bài viết : 00253441 / Sửa lần cuối : 11/05/2021

Không có âm thanh từ các ứng dụng khi phát hoặc truyền trực tuyến.

  Hãy kiểm tra như sau.

  1. Kiểm tra xem âm lượng của Tivi có quá nhỏ hoặc bị tắt tiếng hay không.
  2. Kiểm tra xem âm thanh có được phát ra bình thường từ các nguồn không phải ứng dụng hay không (ví dụ như phát sóng truyền hình).
   Nếu không có âm thanh nào từ các nguồn không phải ứng dụng, hãy tham khảo bài viết Sự cố về âm thanh.
  3. Nếu sự cố xuất hiện trên một ứng dụng cụ thể, hãy kiểm tra như sau.

  Nếu sự cố xảy ra trên nội dung cụ thể:

  Bản thân nội dung có thể không chứa âm thanh. Định dạng âm thanh cũng có thể không được hỗ trợ.
  LƯU Ý: Đồng thời, hãy truy cập trang web trợ giúp của ứng dụng liên quan.

  Nếu sự cố xảy ra trên tất cả nội dung trong ứng dụng:

  Hãy thử làm như sau.
  LƯU Ý: Nếu không có âm thanh trong khi chiếu hình ảnh, hãy kiểm tra các mục sau đây trên ứng dụng của thiết bị chiếu.

  1. Khởi động lại ứng dụng
  2. Đăng nhập lại vào ứng dụng
  3. Cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất từ Google Play Store (Cửa hàng Google Play)
  4. Đặt lại các cài đặt của ứng dụng
   LƯU Ý: Quy trình sau đây dành cho các mẫu Android TV™. Nếu không có âm thanh trong khi chiếu hình ảnh, hãy kiểm tra và thực hiện quy trình thao tác cho thiết bị chiếu.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Apps (Ứng dụng).
   4. Chọn ứng dụng liên quan.
   5. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu).
   6. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm).
   7. Chọn force stop (buộc dừng).
   8. Khởi chạy lại ứng dụng từ màn hình Home.
  5. Tiến hành đặt lại nguồn trên Tivi.
  6. Đồng thời, hãy truy cập trang web trợ giúp của ứng dụng liên quan.

  Nếu sự cố xảy ra trên các ứng dụng khác, hãy tham khảo bài viết YouTube™, Netflix hoặc một ứng dụng truyền phát khác được cài đặt trên BRAVIA TV của tôi không hoạt động. .
  LƯU Ý: Nếu không có âm thanh nào phát ra trong khi chiếu hình ảnh, hãy thử khởi động lại thiết bị chiếu.