ID bài viết : 00094458 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Tôi có thể sử dụng chức năng chia sẻ màn hình với thiết bị di động của Apple chẳng hạn như iPhone được không?

Tôi không thể kết nối với bất kỳ thiết bị iOS nào qua chức năng Chia sẻ màn hình.

    Thiết bị di động kỹ thuật số iPad của Apple, thiết bị di động kỹ thuật số iPhone của Apple, máy nghe nhạc iPod của Apple và MacBook không được hỗ trợ sử dụng tính năng chia sẻ màn hình.
    Nếu sử dụng Tivi, bạn có thể dùng những tính năng hoặc ứng dụng sau đây như một phương thức khác để hiển thị màn hình của thiết bị Apple trên Tivi.


    *Apple, iPhone, iPad, iPod, Mac, AirPlay và HomeKit là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia và khu vực khác.