ID bài viết : 00135263 / Sửa lần cuối : 20/05/2022

Trả lời câu hỏi về kết nối USB trên Android TV™

    Tham khảo phần hỏi và đáp sau.

    Thông tin về khả năng tương thích/Thông số kỹ thuật

    Hướng dẫn sử dụng

    Khắc phục sự cố