ID bài viết : 00135263 / Sửa lần cuối : 24/01/2019

Cách sử dụng cổng USB của Android TV hoặc khắc phục các lỗi khi kết nối thiết bị USB.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thông tin về khả năng tương thích

Hướng dẫn sử dụng

Khắc phục sự cố