ID bài viết : 00194326 / Sửa lần cuối : 20/08/2018

BRAVIA TV của tôi có tương thích với HDR không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để biết các mẫu Tivi và cổng HDMI tương thích HDR, hãy xem danh sách dưới đây.

Năm sản xuấtDòng Cổng HDMI hỗ trợ HDR
2K: 24p/30p/60p
4K: 24p/30P
 4K: 60p

2018

Dòng A8F_AF8
Dòng XF75xx_X75xxF
Dòng XF78xx_X78xxF
Dòng XF83xx_X83xxF
Dòng XF80xx
Dòng XF85xx_X85xxF_XF87xx
Dòng XF90xx_X90xxF
Tất cả đầu vào HDMIĐầu vào HDMI2/3
Dòng WF80x_W80xFTất cả đầu vào HDMI (chỉ 2K)Không được hỗ trợ
 2017Dòng A1
Dòng X75xxE
Dòng X82xxE
Dòng X95xxE
Dòng XE80xx_X80xxE_XE83xx
Dòng XE85xx_X85xxE
Dòng XE90xx_X90xxE
Dòng XE93xx_X93xxE_XE94xx_X94xxE
Tất cả đầu vào HDMIĐầu vào HDMI2/3
2016Dòng SD85xx_S85xxD
Dòng X9350D
Dòng XD85xx_X85xxD
Dòng XD93xx_X93xxD_XD94xx_X94xxD
Tất cả đầu vào HDMITất cả đầu vào HDMI
Dòng W8xxD
Dòng W9xxD
Không được hỗ trợKhông được hỗ trợ
Dòng SD80xx_S80xxD
Dòng XD70xx_X70xxD
Dòng XD75xx_X75xxD
Dòng XD80xx_X80xxD
Dòng XD83xx_X83xxD
Dòng ZD9_Z9D
Tất cả đầu vào HDMIĐầu vào HDMI2/3
2015Dòng S85xxC
Dòng X85xxC
Dòng X90xxC_X91xxC
Dòng X93xxC_X94xxC
Tất cả đầu vào HDMITất cả đầu vào HDMI
Dòng S80xxC
Dòng W75xC_W80xC
Dòng W85xC
Dòng W87xC
Dòng W95xC_FA9xC
Dòng X80xxC_X81xxC
Dòng X83xxC
Không được hỗ trợKhông được hỗ trợ