ID bài viết : 00194326 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Android TV của tôi có tương thích với HDR không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để biết các mẫu Tivi và cổng HDMI tương thích HDR, hãy xem danh sách dưới đây.

Năm sản xuấtDòng Cổng HDMI hỗ trợ HDR
2K: 24p/30p/60p
4K: 24p/30P
 4K: 60p

2018

Dòng A9F
Dòng Z9F
Tất cả đầu vào HDMITất cả đầu vào HDMI
Dòng A8F
Dòng X75F
Dòng X78F
Dòng X83F
Dòng X85F
Dòng X90F
Tất cả đầu vào HDMIĐầu vào HDMI2/3
Dòng W80FTất cả đầu vào HDMI (chỉ 2K)Không được hỗ trợ
 2017Dòng A1
Dòng X75E
Dòng X82E
Dòng X95E
Dòng X80E
Dòng X85E
Dòng X90E
Dòng X93E_X94E
Tất cả đầu vào HDMIĐầu vào HDMI2/3
2016Dòng S85D
Dòng X9350D
Dòng X85D
Dòng X93D_X94D
Tất cả đầu vào HDMITất cả đầu vào HDMI
Dòng W8D
Dòng W9D
Không được hỗ trợKhông được hỗ trợ
Dòng S80D
Dòng X70D
Dòng X75D
Dòng X80D
Dòng X83D
Dòng Z9D
Tất cả đầu vào HDMIĐầu vào HDMI2/3
2015Dòng S85C
Dòng X85C
Dòng X90C_X91C
Dòng X93C_X94C
Tất cả đầu vào HDMITất cả đầu vào HDMI
Dòng S80C
Dòng W75C_W80C
Dòng W85C
Dòng W87C
Dòng W95C
Dòng X80C_X81C
Dòng X83C
Không được hỗ trợKhông được hỗ trợ