ID bài viết : 00143684 / Sửa lần cuối : 12/06/2022

Android TV™/Google TV có hỗ trợ bàn phím và chuột USB hoặc Bluetooth không?

  Mặc dù không có đảm bảo thiết bị ngoại vi USB hoặc Bluetooth cụ thể sẽ hoạt động với Android TV/Google TV, một số phụ kiện bàn phím và chuột vẫn có thể sử dụng được.
  Để biết thêm thông tin về việc liệu thiết bị của bạn có thể sử dụng được hay không, hãy tham khảo thông tin dưới đây:

  • Bàn phím và chuột USB:
   Nói chung, Android TV/Google TV có thể nhận dạng đa số bàn phím và phụ kiện chuột USB. Tuy nhiên, một số chức năng có thể không hoạt động như dự kiến ban đầu.
   Ví dụ: chức năng nhấp chuột trái trên chuột thông thường sẽ hoạt động, nhưng nhấp chuột phải hoặc cố gắng sử dụng con lăn chuột, sẽ không hoạt động.
  • Bàn phím Bluetooth:
   Một số bàn phím đã được Sony thử nghiệm chính thức và xác nhận sẽ hoạt động. Tuy nhiên, một số chức năng có thể không được hỗ trợ. Vui lòng truy cập URL dưới đây để xem danh sách các thiết bị đã xác nhận: