ID bài viết : 00134586 / Sửa lần cuối : 04/09/2018

Không có hình ảnh khi sử dụng kết nối HDMI.

Không có hình ảnh khi sử dụng kết nối HDMI.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Đảm bảo TV của bạn đã cập nhật phần mềm (firmware) hệ thống mới nhất.

Thực hiện theo các bước sau đây để giải quyết vấn đề này:

 1. Đảm bảo TV được thiết lập đúng với ngõ vào video để nhận tín hiệu HDMI. Phần lớn điều khiển TV có nút Input quay vòng từ một đầu vào sang phần tiếp theo. Nhấn nút Input liên tiếp cho đến khi ngõ vào HDMI đúng hiển thị trên TV. Chắc chắn kiểm tra ngõ vào trên TV mà bạn đang kết nối vào.

  Lưu ý: Vị trí nút Input trên điều khiển của bạn và số và tên của ngõ vào có thể khác trên TV của bạn.

  Select TV Input
 2. Đảm bảo thiết bị kết nối  được bật nguồn.
 3. Đảm bảo cáp HDMI được kết nối an toàn ở cả hai đầu.

  HDMI Device Connection
   
 4. Đảm bảo thiết bị kết nối được cấu hình thành ngõ ra thông qua chính kết nối HDMI và định dạng ngõ ra tương thích với TV. Ngõ ra đã chọn có thể chỉ ra trên màn hình của thiết bị hoặc trong menu.

  HDMI ouput on device display
  QUAN TRỌNG: Một vài thiết bị có thể xuất ra tín hiệu video 1080/24p hoặc 1080/30p, nhưng một số chỉ có thể chấp nhận tín hiệu video 1080/60p. Thay đổi định dạng video của thiết bị kết nối có thể giải quyết vấn đề này. Kiểm tra thủ công hoặc liên hệ nhà sản xuất để biết thêm thông tin về cách thay đổi đinh dạng ngõ ra video.

 5. Nếu thiết bị kết nối với Bộ thu A/V hoặc các thiết bị khác trước khi được kết nối với TV, hãy kết nối trực tiếp với ngõ vào HDMI của TV. Nếu vấn đề này hoạt động, bộ thu của bạn hoặc thiết bị khác có thể không có một bộ lặp HDMI (HDMI repeater) và có thể không bắt kịpcác tín hiệu đầu vào của TV.

  LƯU Ý: Một HDMI repeater nhận tín hiệu âm thanh/hình ảnh từ một thiết bị HDMI và bắt kịp nó thông qua thiết bị kết nối HDMI khác. Trong khi các sản phẩm của Sony được hỗ trợ để sử dụng với HDMI repeaters, các sản phẩm từ các nhà sản xuất khác có thể không được hỗ trợ.

 6. Nếu bạn đang kết nối với một bộ thu A/V bằng loại kết nối analog(Coaxial, Composite A/V, Component A/V, hoặc S-Video), bộ thu có thể không thể chuyển đổi  tín hiệu HDMI để gửi sang TV. Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với bộ thu A/V của bạn để biết thêm thông tin về các tùy chọn kết nối khác.
 7. Thực hiện một thiết lập lại nguồn trên các thiết bị bằng cách làm như sau:
  1. Tắt nguồn thiết bị kết nối và TV.
  2. Tháo dây nguồn của thiết bị và TV.
  3. Cho phép cả thiết bị kết nối và TV không có điện nguồn trong khoảng 30 phút.
  4. Cắm lại dây nguồn của thiết bị và TV vào ổ cắm điện.
  5. Mở nguồn thiết bị kết nối và TV.
 8. Thử dùng một dây HDMI khác.

  LƯU Ý: Nếu bạn muốn xem hình ảnh chất lượng 1080p (50p/60p) trên TV từ một thiết bị bên ngoài, sử dụng một dây cáp HDMI tốc độ cao với logo "HDMI" làm dây kết nối.

 9. Nếu có thể, thử một thiết bị khác mà có thể xuất ra tín hiệu video HDMI bằng các kết nối tương tự. Nếu nó hoạt động, thiết bị đầu tiên có thể không hoạt động đúng và bạn cần phải kiểm tra với nhà sản xuất thiết bị để được hỗ trợ thêm.
 10. Nếu vẫn không có hình ảnh, thiết lập lại TV về cài đặt xuất xưởng
  Dành cho  TV Android TV, tham khảo Hướng dẫn thiết lập lại TV Android về cài đặt xuất xưởng .
Nếu vấn đề vẫn không giải quyết được, TV có thể cần đến dịch vụ.