ID bài viết : 00139588 / Sửa lần cuối : 18/08/2019

Tìm hiểu cách thiết lập và khắc phục sự cố kết nối Internet của bạn

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bài viết này trình bày một số giải pháp phổ biến dành cho kết nối internet. 
Tuy nhiên, trên trang web của chúng tôi cũng có thêm một số bài viết khác dành cho sản phẩm của bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin cần tìm trên trang web này, vui lòng thử nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm của trang sản phẩm trên trang web hỗ trợ.

Hướng dẫn

Kết nối không dây

Kết nối có dây

Thiết lập thủ công

Khắc phục sự cố

Tivi không thể kết nối với Internet

Kết nối Wi-Fi không ổn định

Không thể xem nội dung Internet video