ID bài viết : 00139588 / Sửa lần cuối : 01/08/2018

Câu hỏi thường gặp dành cho các chức năng mạng / internet của tivi Bravia

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

BRAVIA TV hỗ trợ kết nối mạng và bằng cách kết nối Tivi với Internet băng thông rộng, bạn có thể thưởng thức rất nhiều nội dung và dịch vụ khác nhau.

Trang này giới thiệu các cách kết nối BRAVIA TV với Internet và sử dụng các tính năng không dây.

Kết nối Internet

Hướng dẫn:


Khắc phục sự cố:


Kết nối mạng

Chia sẻ màn hình


Wi-Fi Direct