ID bài viết : 00242524 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Apple AirPlay: Hiển thị nội dung của thiết bị Apple trên Android TV™

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng để biết thêm chi tiết.

  Sử dụng AirPlay để chia sẻ màn hình hoặc truyền phát nội dung từ thiết bị Apple sang Android TV.

  LƯU Ý:

  • Để sử dụng AirPlay, có thể cần phải cập nhật phần mềm cho Tivi.
  • Bạn phải kết nối Tivi với Internet để sử dụng AirPlay.
  • Thao tác trên thiết bị Apple sẽ khác nhau tùy theo phiên bản hệ điều hành.

  Chia sẻ toàn bộ màn hình của thiết bị Apple với Tivi

  Truyền phát nội dung từ thiết bị Apple sang Tivi

  Những ứng dụng và dịch vụ nào có thể sử dụng cùng với AirPlay?
   

  Chia sẻ toàn bộ màn hình của thiết bị Apple với Tivi:

  1. Nếu AirPlay chưa được cấu hình, hãy nhấn nút  (Input select) (Chọn ngõ vào) trên điều khiển từ xa của Tivi và chọn  (AirPlay), rồi chọn AirPlay & HomeKit settings (Cài đặt AirPlay & HomeKit) và bật AirPlay.
  2. Đảm bảo thiết bị Apple được kết nối cùng mạng với Tivi. 
  3. Nếu bạn sử dụng thiết bị iOS như iPhone hoặc iPad: Mở Control Center (Trung tâm điều khiển) và chạm vào  (Screen Mirroring) (Chia sẻ màn hình) trên thiết bị iOS.
   Nếu bạn sử dụng máy Mac: Nhấp vào  (AirPlay Video) trong thanh menu.
  4. Chọn Tivi. Bạn có thể nhìn thấy màn hình của thiết bị Apple trên Tivi. 
   Nếu mật mã AirPlay xuất hiện trên màn hình Tivi, hãy nhập mật mã qua thiết bị Apple.


   Để ngừng chia sẻ thiết bị Apple:

   Đối với thiết bị iOS: Mở Control Center (Trung tâm điều khiển), chạm vào Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình) rồi chạm Stop Mirroring (Dừng chia sẻ). 
   Đối với máy Mac: Nhấp vào  (AirPlay Video) trong thanh menu rồi chọn Turn AirPlay Off (Tắt AirPlay).

  Truyền phát nội dung từ thiết bị Apple sang Tivi:

  1. Nếu AirPlay chưa được cấu hình, hãy nhấn nút  (Input select) (Chọn ngõ vào) trên điều khiển từ xa của Tivi và chọn  (AirPlay), rồi chọn AirPlay & HomeKit settings (Cài đặt AirPlay & HomeKit) và bật AirPlay
  2. Đảm bảo thiết bị Apple được kết nối cùng mạng với Tivi. 
  3. Tìm nội dung bạn muốn truyền phát trên thiết bị Apple.
  4. Để truyền phát nội dung video, chạm hoặc nhấp vào  (AirPlay Video) trên thiết bị Apple. Trong một số ứng dụng, bạn có thể cần phải chạm trước vào một biểu tượng khác như .
   Nếu bạn muốn truyền phát nội dung âm thanh, chạm hoặc nhấp vào  (AirPlay Audio).
  5. Chọn Tivi. Nội dung được truyền phát đến Tivi.


   Để dừng truyền phát video:

   Đối với thiết bị iOS: Nhấp vào  (AirPlay Video) trong ứng dụng bạn đang truyền phát rồi chạm vào iPhone, iPad hoặc iPod touch từ danh sách.
   Đối với máy Mac: Nhấp vào  (AirPlay Video) trong phần điều khiển phát lại video rồi chọn Turn Off AirPlay (Tắt AirPlay).

  Những ứng dụng và dịch vụ nào có thể sử dụng cùng với AirPlay? 

  Nếu biểu tượng  (AirPlay Video) hoặc  (AirPlay Audio) xuất hiện trong ứng dụng hoặc dịch vụ, bạn có thể sử dụng AirPlay để truyền phát nội dung.


  Để biết thông tin chi tiết về AirPlay, hãy tham khảo trang web sau đây.
  How to AirPlay video and mirror your device's screen (Cách AirPlay thu hình và chia sẻ màn hình thiết bị của bạn) (liên kết dẫn đến trang web bên ngoài)
  How to AirPlay audio (Cách AirPlay phát ra âm thanh) (liên kết dẫn đến trang web bên ngoài)
  If AirPlay or screen mirroring isn’t working on your device (Nếu AirPlay hoặc chia sẻ màn hình không hoạt động trên thiết bị của bạn) (liên kết dẫn đến trang web bên ngoài)

  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay và HomeKit là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.