ID bài viết : 00141194 / Sửa lần cuối : 27/08/2019

BRAVIA TV 4K/8K của tôi có tương thích với HDCP 2.2 không?

  Tivi của bạn có tương thích với chuẩn HDCP 2.2 hay không sẽ tùy thuộc vào mẫu Tivi.

  LƯU Ý: Hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp sau đây để kiểm tra xem cổng HDMI trên Android TV™ có phản hồi HDR không.
  BRAVIA TV của tôi có tương thích với HDR không?

  Đối với Android TV ra mắt năm 2019:
  Tất cả các cổng trên toàn bộ dòng BRAVIA TV 4K/8K đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2 hoặc 2.3.

  Đối với Android TV ra mắt từ 2018 trở về trước:
  Tất cả các cổng trên toàn bộ dòng BRAVIA TV 4K đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.

  Đối với các Tivi không phải Android TV:
  Các mẫu sau đây tương thích với HDCP 2.2.

  • Các mẫu năm 2018:
   Tất cả các cổng trên Dòng X72xF và Dòng XF70xx_X70xxF_X73xF đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
  • Các mẫu năm 2017:
   Tất cả các cổng trên dòng X67E_X69E và dòng XE70_X70E_X72E đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
  • Các mẫu năm 2014:
   Các cổng HDMI 1HDMI 2 của toàn bộ dòng BRAVIA TV 4K đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
  • Các mẫu năm 2013:
   Cổng HDMI 4 của dòng KDL-X8500A/X850A hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
   LƯU Ý:Khi xem nội dung 4K qua đầu phát phương tiện Sony 4K Ultra HD trên bất kỳ mẫu Tivi năm 2013 nào ngoài dòng KDL-X8500A/X850A, có thể cần phải nâng cấp Tivi tại trung tâm bảo dưỡng của Sony.
   Để biết chi tiết, hãy tham khảo Tài liệu hướng dẫn đầu phát phương tiện 4K Ultra HD.

  *Google và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.