ID bài viết : 00141194 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

BRAVIA TV 4K Ultra HD của tôi có tương thích với HDCP 2.2 không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tivi của bạn có tương thích với chuẩn HDCP 2.2 hay không sẽ tùy thuộc vào mẫu Tivi.

LƯU Ý: Hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp sau đây để kiểm tra xem cổng HDMI trên Android TV™ có phản hồi HDR không.
BRAVIA TV của tôi có tương thích với HDR không?

Đối với Android TV:
Tất cả các cổng trên Tivi 4K Ultra HD của Sony đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.

Đối với các Tivi không phải Android TV:
Các mẫu sau đây tương thích với HDCP 2.2.

 • Các mẫu năm 2018:
  Tất cả các cổng trên Dòng X72xF và Dòng X70xxF_X73xF đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
 • Các mẫu năm 2017:
  Tất cả các cổng trên dòng X67E_X69E và dòng X70E_X72E đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
 • Các mẫu năm 2014:
  Các cổng HDMI 1HDMI 2 của toàn bộ dòng 4K Ultra HD TV của Sony đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
 • Các mẫu năm 2013:
  Cổng HDMI 4 của dòng KDL-X8500A/X850A hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
  LƯU Ý:Khi xem nội dung 4K qua đầu phát phương tiện Sony 4K Ultra HD trên bất kỳ mẫu Tivi năm 2013 nào ngoài dòng KDL-X8500A/X850A, có thể cần phải nâng cấp Tivi tại trung tâm bảo dưỡng của Sony.
  Để biết chi tiết, hãy tham khảo Tài liệu hướng dẫn đầu phát phương tiện 4K Ultra HD.

*Google và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.