ID bài viết : 00187392 / Sửa lần cuối : 15/10/2018

Không thể kết nối Android TV™ với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng

  QUAN TRỌNG: Câu trả lời này dành cho Tivi Android. Đối với các Tivi không phải Android TV, hãy tham khảo 
  Không thể kết nối Tivi (khác Android TV) với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng  Nội dung

  Lưu ý
  Tiến hành chẩn đoán mạng
  Giải pháp tùy thuộc vào kết quả chẩn đoán mạng  Lưu ý

  • Kết nối internet bằng cách quay số không được hỗ trợ.
  • Kết nối bằng proxy không được hỗ trợ.
  • Mạng yêu cầu đăng nhập để xác thực như mạng riêng ảo (VPN) hoặc kết nối PPPoE không được hỗ trợ.
  • Nếu cần phải tắt tường lửa của bộ định tuyến, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất của bộ định tuyến.
  • Nếu xuất hiện dấu chấm than (!) trên biểu tượng Mạng của Màn hình chính Tivi Android, hãy xem nội dung sau.
   Tín hiệu Wi-Fi sụt giảm hoặc đôi khi ngắt kết nối. (Dành cho Tivi Android)


  Thực hiện chẩn đoán mạng

  LƯU Ý: Nếu Tivi được kết nối qua Wi-Fi, hãy xác nhận rằng Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) được đặt ở chế độ On (Bật).
  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
  4. Chọn Advanced Settings (Cài đặt nâng cao).
  5. Chọn Wi-Fi tích hợp (Built-in Wi-Fi) và đặt ở chế độ Bật (On).

  Làm theo quy trình bên dưới để chẩn đoán mạng.

  • Màn hình menu khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy của bạn.
  • Hình ví dụ bên dưới sử dụng các mẫu Tivi Android 2017.
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).

    
  4. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).

    
  5. Chọn Network status (Trạng thái mạng).

    
  6. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).

    
  7. Chọn YES (CÓ) trên màn hình Do you want to check the connection? (Bạn có muốn kiểm tra kết nối không?) .

    
  8. Chẩn đoán kết nối sẽ bắt đầu. Kết quả kết nối sẽ hiển thị sau chốc lát.
   Ba mục hiển thị trong kết quả kết nối cung cấp thông tin về trạng thái kết nối mạng. Chọn giải pháp phù hợp từ bảng sau.
   Các màn hình sau là ví dụ kết quả kết nối được hiển thị.


   [A]: Nếu [IPv4: xxxxx][IPv6: Xxxxx]] được hiển thị trong kết quả kết nối

  • Trường hợp 1: Tivi được tự động kết nối qua [IPv4] nếu bạn không thực hiện cài đặt để chọn [IPv6]. Trong trường hợp đó, hãy kiểm tra kết quả đối với [IPv4: xxxxx].
  Thiết bị không dây trên Tivi: tìm thấy
  Truy cập nội bộ: OK
  Truy cập Internet: OK
  • Trường hợp 2: Nếu bạn đã cài đặt để chọn [IPv6], hãy kiểm tra kết quả đối với [IPv6: xxxxx].
  Thiết bị không dây trên Tivi: tìm thấy
  Truy cập nội bộ: OK
  Truy cập Internet: OK 
  • Trường hợp 3: Nếu đã đặt [IPv6] và [Lỗi] hiển thị đối với [IPv6], hãy chuyển cài đặt sang [IPv4] để xem Tivi có thể kết nối không. Để biết các cài đặt, hãy xem Không thể kết nối Internet khi bật IPv6. 


  LƯU Ý: Nếu bạn đang dùng bộ chuyển đổi mạng LAN không dây (một loại thiết bị được kết nối với Tivi bằng cáp LAN), hãy xem kết quả Kết nối cáp trong bảng sau.


  Giải pháp phụ thuộc vào Kết quả chẩn đoán mạng

  Vui lòng chọn giải pháp theo Kết quả chẩn đoán mạng.

  • Ví dụ:
   Giải pháp phù hợp với [A], Trường hợp 1 trong các ví dụ kết quả kết nối ở trên là Giải pháp 4. Đối với [B] (tìm thấy/OK/Lỗi), hãy chọn Giải pháp 3.
     

   Kết quả kết nối

   Thiết bị không dây trên TiviLỗitìm thấy
   (hoặc OK)
   tìm thấy
   (hoặc OK)
   tìm thấy
   (hoặc OK)
   Kết nối cáp
   Truy cập nội bộLỗiLỗiOKOK
   Truy cập InternetLỗiLỗiLỗiOK
   Giải phápKết nối không dâyGiải pháp 1Giải pháp 2Giải pháp 3Giải pháp 4
   Kết nối cápGiải pháp 5Giải pháp 6Giải pháp 7Giải pháp 8

   


  *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.