ID bài viết : 00159673 / Sửa lần cuối : 06/01/2019

Tôi có thể sử dụng tai nghe Bluetooth, loa thông thường và loa soundbar với Android TV™ không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Điều này tùy thuộc vào mẫu Tivi và thiết bị Bluetooth.

Các mẫu Tivi áp dụng

Chỉ có thể sử dụng tai nghe Bluetooth với các mẫu máy sau đây. Đảm bảo rằng mẫu máy của bạn có trong danh sách.

Các mẫu năm 2018

 • Dòng Z9F
 • Dòng A9F
 • Dòng A8F
 • Dòng X90F
 • Dòng X85F
 • Dòng X83F
 • Dòng X78F

Các mẫu năm 2017

 • Dòng A1
 • Dòng X95E
 • Dòng X93E_X94E
 • Dòng X90E
 • Dòng X85E

LƯU Ý: Bạn cũng có thể kiểm tra mẫu máy áp dụng trên trang web hỗ trợ của chúng tôi hoặc trong phần cài đặt Tivi.

 • Trên trang web hỗ trợ của chúng tôi, hãy truy cập trang về sản phẩm của bạn và tham khảo phần Thông số kỹ thuật. Nếu mẫu máy của bạn hỗ trợ tai nghe Bluetooth, A2DP sẽ hiển thị trong phầnBluetooth profile (Cấu hình Bluetooth).
 • Để vào menu cài đặt, hãy đi tới HOME> Settings (Cài đặt) > Sound (Âm thanh) trong danh mục TV (Tivi). Nếu mẫu máy của bạn hỗ trợ tai nghe Bluetooth, A/V Sync (Đồng bộ hóa A/V) sẽ hiển thị.
   

Các thiết bị Bluetooth áp dụng

Những tai nghe Bluetooth và loa soundbar dưới đây được hỗ trợ.
Đối với các thiết bị Bluetooth khác, nếu thiết bị hỗ trợ A2DP, có thể sẽ sử dụng được thiết bị đó. Tuy nhiên, Sony không đảm bảo về khả năng vận hành với tư cách nhà sản xuất.

Tai nghe:

 • WH-1000XM3
 • WI-C600N
 • WH-CH700N
 • WH-CH500
 • WH-CH400
 • WI-SP600N
 • WI-SP500
 • WI-C400
 • WI-C300
 • WH-1000XM2
 • WH-H900N
 • WH-H800
 • WI-1000X
 • WI-H700
 • MDR-ZX770BN
 • MDR-100ABN
 • MDR-1000X
 • MDR-1ABT
 • MDR-XB650BT
 • MDR-XB950BT
 • MDR-XB950B1
 • MDR-XB950N1
 • MDR-ZX220BT
 • MDR-ZX330BT
 • MDR-EX750BT
 • MDR-XB80BS
 • MDR-XB50BS
 • MDR-XB70BT
 • MUC-M2BT1

Loa soundbar:

 • HT-Z9F/ZF9
 • HT-X9000F/XF9000
 • HT-S200F/SF200

LƯU Ý:

 • Chỉ có thể kết nối một thiết bị âm thanh Bluetooth với Tivi mỗi lần. Có thể kết nối các thiết bị Bluetooth khác ngoài thiết bị âm thanh Bluetooth cùng lúc.
 • Codec được sử dụng khi truyền thiết bị âm thanh Bluetooth là SBC (Mã hóa dải tần con) (LDAC, AAC, aptX, eSBC, v.v. không được hỗ trợ.)
 • Tùy thuộc vào ứng dụng Tivi được dùng hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth được kết nối, một số thao tác điều khiển ứng dụng từ thiết bị âm thanh Bluetooth có thể không hoạt động. Trong những trường hợp như vậy, hãy sử dụng điều khiển từ xa của Tivi để vận hành ứng dụng.

Trong trường hợp xảy ra sự cố như không có âm thanh phát ra ngay cả khi sử dụng sản phẩm áp dụng, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây:
Khắc phục kết nối Bluetooth với thiết bị âm thanh trên Android TV.

 


*Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.