ID bài viết : 00149678 / Sửa lần cuối : 15/03/2021

Những loại ổ cứng USB nào tương thích với Android TV™ của Sony?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  QUAN TRỌNG: Trang này giới thiệu thông tin tương thích về ổ cứng USB dành cho Android TV của Sony.

  Những ổ cứng USB có thể sử dụng được với Android TV của Sony phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Tuy nhiên, Sony không cam kết chắc chắn rằng chúng sẽ hoạt động. Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng chúng.

  QUAN TRỌNG dành riêng cho Úc và New Zealand: Các mẫu Android TV được ra mắt từ năm 2018 trở đi không tương thích để ghi ổ cứng USB.

  Hệ thống tập tin và dung lượng ổ cứng tối đa được hỗ trợ:

  Hệ thống tập tin
  trước khi kết nối
  Dung lượng tối đa của ổ đĩa cứng dùng để phát lại
  (Video/Ảnh/Nhạc)
  Dung lượng tối đa của ổ đĩa cứng dùng để ghi (*1)Dung lượng tối đa của ổ đĩa cứng dùng để lưu trữ (*2)
  FAT162GBKhông được hỗ trợ2GB
  FAT322TB (*3)4TB (*4)256GB
  exFAT16TB4TB (*4)256GB
  NTFS16TB4TB (*4)256GB


  *1: Ổ cứng USB phải được đăng ký với Android TV để ghi (để được định dạng để ghi). Chỉ áp dụng cho các mẫu Android TV dành cho Úc và New Zealand có hỗ trợ ghi ổ cứng USB.
  *2: Ổ cứng USB phải được đăng ký với Android TV như thiết bị lưu trữ (để được định dạng để lưu trữ). Chức năng này có sẵn trong Android™ OS6 (M) hoặc phiên bản mới hơn.

  • Đối với Android OS6 (M), sử dụng ổ cứng USB 256 GB hoặc nhỏ hơn.
  • Đối với Android OS7 (N) hoặc phiên bản mới hơn, bạn có thể sử dụng ổ cứng USB 256 GB hoặc lớn hơn, nhưng dung lượng khả dụng bị hạn chế ở mức 256 GB.

  *3: Kích thước tối đa của một tập tin nội dung mà bạn có thể lưu trong ổ cứng USB sẽ bị hạn chế ở mức 4 GB.
  *4: Có thể kết nối với ổ cứng USB tối đa 16 TB nhưng dung lượng khả dụng bị hạn chế ở mức 4 TB.

  LƯU Ý: Một số ổ cứng USB không thể dùng để ghi.
  Ổ cứng USB có dung lượng quá nhỏ (ít hơn 32 GB) không thể dùng để ghi.

  • RPM: Không có điều kiện
  • Tốc độ đọc/ghi: Không có điều kiện
  • Loại cổng USB và đầu ra tối đa (hiện tại):
   • Cổng USB3.1 Thế hệ 1: TỐI ĐA 900 mA. Cổng này có màu xanh lam.
   • Cổng USB2.0: TỐI ĐA 500 mA hoặc TỐI ĐA 800 mA. Đối với đầu ra tối đa của mỗi cổng, hãy tham khảo các nhãn ở mặt sau Tivi hoặc hướng dẫn sử dụng.
    LƯU Ý: Khi ghi, kết nối với cổng có nhãn HDD REC.
     
    Cổng USB: Đầu ra tối đa (hiện tại)Ví dụ về nhãn TiviẢnh cổng
    Cổng USB3.1 Thế hệ 1:
    TỐI ĐA 900 mA
    Hình ảnh nhãn cổng USB trên TiviHình ảnh cổng USB
    Cổng USB 2.0:
    TỐI ĐA 500 mA, TỐI ĐA 800 mA
    Hình ảnh nhãn cổng USB trên Tivi
    Hình ảnh cổng USB