ID bài viết : 00149678 / Sửa lần cuối : 19/09/2019

Những loại ổ cứng USB nào tương thích với Android TV™ của Sony?

  QUAN TRỌNG: Trang này giới thiệu thông tin tương thích về ổ cứng USB dành cho Android TV của Sony. Đối với BRAVIA TV không phải Android TV, vui lòng xem: Những loại ổ cứng USB nào tương thích với Tivi của tôi (không phải Android TV)?

  Những ổ cứng USB có thể sử dụng được với Android TV của Sony phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Tuy nhiên, Sony không cam kết chắc chắn rằng chúng sẽ hoạt động. Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng chúng.

  QUAN TRỌNG đối với Úc và New Zealand: Các mẫu Android TV được ra mắt từ năm 2018 trở đi không tương thích để ghi ổ cứng USB.

  • Hệ thống tập tin và dung lượng ổ cứng tối đa được hỗ trợ:
   Hệ thống tập tin
   trước khi kết nối
   Dung lượng tối đa của ổ đĩa cứng dùng để phát lại
   (Video/Ảnh/Nhạc)
   Dung lượng tối đa của ổ đĩa cứng dùng để ghi (*1)Dung lượng tối đa của ổ đĩa cứng dùng để lưu trữ (*2)
   FAT162GBKhông được hỗ trợ2GB
   FAT322TB (*3)4TB (*4)256GB
   exFAT16TB4TB (*4)256GB
   NTFS16TB4TB (*4)256GB

   *1: Ổ cứng USB phải được đăng ký với Android TV để ghi (để được định dạng để ghi).
   *2: Ổ cứng USB phải được đăng ký với Android TV như thiết bị lưu trữ (để được định dạng để lưu trữ). Chức năng này có sẵn trong Android OS6 (M) hoặc phiên bản mới hơn.
   • Đối với Android™ OS6 (M), sử dụng ổ cứng USB 256 GB hoặc nhỏ hơn.
   • Đối với Android OS7 (N) hoặc phiên bản mới hơn, bạn có thể sử dụng ổ cứng USB 256 GB hoặc lớn hơn, nhưng dung lượng khả dụng bị hạn chế ở mức 256 GB.

  *3: Kích thước tối đa của một tập tin nội dung mà bạn có thể lưu trong ổ cứng USB sẽ bị hạn chế ở mức 4 GB.
  *4: Có thể kết nối với ổ cứng USB tối đa 16 TB nhưng dung lượng khả dụng bị hạn chế ở mức 4 TB.

  LƯU Ý: Một số ổ cứng USB không thể dùng để ghi.
  Ví dụ: Ổ cứng USB có dung lượng quá nhỏ (ít hơn 32 GB) không thể dùng để ghi.

  • RPM: Không có điều kiện
  • Tốc độ Đọc/Ghi: Không có điều kiện
  • Loại cổng USB và đầu ra tối đa (hiện tại):
   • Cổng USB 3.1 Thế hệ 1: Tối đa 900 mA. Cổng này có màu xanh lam.
   • Cổng USB 2.0: Tối đa 500 mA hoặc Tối đa 800 mA. Đối với đầu ra tối đa của mỗi cổng, tham khảo các nhãn ở mặt sau Tivi hoặc hướng dẫn sử dụng.
    LƯU Ý: Khi ghi, kết nối với cổng có nhãn HDD REC.
    Cổng USB: Đầu ra tối đa (hiện tại)Ví dụ về nhãn TiviẢnh cổng
    Cổng USB 3.1 Thế hệ 1:
    Tối đa 900 mA
    Hình ảnh nhãn cổng USB trên TiviHình ảnh cổng USB
    Cổng USB 2.0:
    Tối đa 500 mA, tối đa 800 mA
    Hình ảnh nhãn cổng USB trên Tivi
    Hình ảnh cổng USB

  LƯU Ý: Nếu ổ cứng USB không được nhận dạng hoặc không được đăng ký ngay cả khi đã kết nối, hãy tham khảo: Không thể nhận dạng hoặc đăng ký ổ cứng USB để ghi.