ID bài viết : 00149678 / Sửa lần cuối : 05/04/2018

Những loại ổ đĩa cứng USB nào tương thích với Android TV?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có thể sử dụng các USB HDD sau với Android TV.

Cũ:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích

MẫuTivi Phát Ghi* Nhà sản xuất Mẫu máy Tên loại

Mẫu Android TV
phát hành trong năm 2016

SONY HD-U3
SONY HD-Q3
SONY HD-E2
Buffalo HD-LLU3 HD-LL4.0U3
Buffalo HD-AVSU3 HD-AVS2.0U3/V
Buffalo HD-PLFU3 HD-PLF2.0U3
Buffalo HD-AVQ3 HD-AVQ3.0U2/V
Buffalo HD-PNFU3-C HD-PNF3.0U3-GBC
Dữ liệu I-O AVHD-AUSQ AVHD-AUSQ3.0
Dữ liệu I-O HDEL-UTB HDEL-UT2BRB
Dữ liệu I-O AVHD-PUTSQ AVHD-P2UTSQ
Dữ liệu I-O HDCL-UT(UTB) HDCL-UT4.0
Dữ liệu I-O AVHD-AUT AVHD-AUT2.0
Dữ liệu I-O HDPC-UTC HDPC-UT2.0KC
Các mẫu Android TV
phát hành trong năm 2015
- SONY HD-EG5
- SONY HD-E1
- SONY HD-SG5**
SONY HD-EG5U***

* Chức năng ghi chỉ khả dụng cho một số mẫu Tivi và chỉ áp dụng cho Android TV được bán ở Úc và New Zealand.
** Mẫu Tivi này chỉ được bán ở một số quốc gia/khu vực.
*** Để ghi vào một thiết bị HDD bên ngoài, thiết bị phải được kết nối với cổng USB để ghi qua cáp USB. Cáp USB đi kèm với HD-EG5U có thể quá ngắn nên không kết nối được thiết bị với cổng USB để ghi. Sử dụng cáp USB dài ít nhất 80 cm.

Nếu ổ đĩa cứng mà Sony không chính thức hỗ trợ đáp ứng những điều kiện sau, có thể bạn sẽ sử dụng được ổ đĩa cứng đó. Tuy nhiên, Sony không đảm bảo về khả năng vận hành với tư cách nhà sản xuất. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng.


LƯU Ý: Để biết chi tiết về kết nối USB, vui lòng tham khảo câu hỏi thường gặp sau.
Thông tin về kết nối USB trên Android TV