ID bài viết : 00149678 / Sửa lần cuối : 19/05/2022

Những loại ổ cứng USB nào tương thích với Android TV™ hoặc Google TV™ của Sony?

  QUAN TRỌNG: Trang này giới thiệu thông tin tương thích về ổ cứng USB dành cho Android TV hoặc Google TV của Sony.

  Những ổ cứng USB có thể sử dụng được với Android TV hoặc Google TV của Sony phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Tuy nhiên, Sony không cam kết chắc chắn rằng chúng sẽ hoạt động. Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng chúng.

  QUAN TRỌNG Riêng tại Úc/New Zealand: Các mẫu Android TV và Google TV được ra mắt từ năm 2018 trở đi không tương thích để ghi ổ cứng USB.

  Hệ thống tập tin và dung lượng ổ cứng tối đa được hỗ trợ:

  Hệ thống tập tin
  trước khi kết nối
  Dung lượng tối đa của ổ đĩa cứng dùng để phát lại
  (Video/Ảnh/Nhạc)
  Dung lượng tối đa của ổ đĩa cứng dùng để ghi (*1)Dung lượng tối đa của ổ đĩa cứng dùng để lưu trữ (*2)
  FAT162GBKhông được hỗ trợ2GB
  FAT322TB (*3)4TB (*4)256GB
  exFat16TB4TB (*4)256GB
  NTFS16TB4TB (*4)256GB

  *1: Chỉ áp dụng tại Úc/New Zealand: Ổ cứng USB phải được đăng ký với Android TV hoặc Google TV để ghi (để được định dạng để ghi).
  *2: Ổ cứng USB phải được đăng ký với Android TV hoặc Google TV như thiết bị lưu trữ (để được định dạng để lưu trữ). Chức năng này có sẵn trong Android™ 6.0 hoặc phiên bản mới hơn.

  • Đối với Android 6.0, sử dụng ổ cứng USB 256 GB hoặc nhỏ hơn.
  • Đối với Android 7.0 hoặc phiên bản mới hơn, bạn có thể sử dụng ổ cứng USB 256 GB hoặc lớn hơn, nhưng dung lượng khả dụng bị hạn chế ở mức 256 GB.

  *3: Kích thước tối đa của một tập tin nội dung mà bạn có thể lưu trong ổ cứng USB sẽ bị hạn chế ở mức 4 GB.
  *4: Có thể kết nối với ổ cứng USB tối đa 16 TB nhưng dung lượng khả dụng bị hạn chế ở mức 4 TB.

  Lưu ý:

  • Một số ổ cứng USB không thể dùng để ghi. Ví dụ: Ổ cứng USB có dung lượng quá nhỏ (ít hơn 32 GB) không thể dùng để ghi.
  • Có một số ổ cứng USB khiến cả thông báo (chỉ báo toast) và màn hình kết nối đều không hiển thị khi ổ cứng được kết nối với Tivi. Nhìn chung, trong trường hợp này, Tivi có thể nhận dạng ổ cứng USB bằng cách kết nối nó với máy tính có định dạng NTFS. Dưới đây là một số ví dụ về các ổ cứng USB có thể gây ra sự cố này:
   • Ổ cứng không được định dạng 
   • Định dạng mà Android không nhận dạng được (ví dụ: Định dạng không phải FAT 16/32, NTFS và exFat. Hoặc một phần của ổ cứng bị hỏng.)

  Loại cổng USB và công suất đầu ra tối đa

  • RPM: Không có điều kiện
  • Tốc độ đọc/ghi: Không có điều kiện
  • Loại cổng USB và đầu ra tối đa (hiện tại):
   • Cổng USB3.1 Thế hệ 1: TỐI ĐA 900 mA. Cổng này có màu xanh lam.
   • Cổng USB2.0: TỐI ĐA 500 mA hoặc TỐI ĐA 800 mA. Đối với đầu ra tối đa của mỗi cổng, hãy tham khảo các nhãn ở mặt sau Tivi hoặc hướng dẫn sử dụng.
    Lưu ý: (Chỉ áp dụng tại Úc/New Zealand) Khi ghi, hãy kết nối với cổng có nhãn HDD REC.
    Loại cổng USBCông suất (dòng điện) tối đaVí dụ về nhãn cổngẢnh cổng
    USB 3.1 thế hệ 1Tối đa 900 mAHình ảnh nhãn cổng USB trên TiviHình ảnh cổng USB có màu xanh dương
    USB 2.0Tối đa 500 mA, tối đa 800 mA

    Hình ảnh nhãn cổng USB trên Tivi

    Hình ảnh cổng USB

  Lưu ý: Nếu ổ cứng USB không được nhận dạng hoặc không được đăng ký ngay cả khi đã kết nối, hãy tham khảo: Không thể nhận dạng hoặc đăng ký ổ cứng USB để ghi.