ID bài viết : 00106696 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Làm thế nào để cập nhật Firmware / Phần mềm trên BRAVIA TV?

  Việc cập nhật Tivi lên phần mềm mới nhất cho phép bạn cập nhật các bản vá lỗi và tính năng mới nhất.

  QUAN TRỌNG:

  • Hãy đọc kỹ hướng dẫn, nếu không bạn có thể khiến Tivi không phản hồi hoặc cần phải sửa chữa.
  • Không được tắt Tivi hoặc ngắt kết nối với nguồn điện trong khi cập nhật.
  • Không nhấn vào bất kỳ nút nào trừ những nút được nêu trong hướng dẫn.
  • Dừng mọi tiến trình ghi trước khi bạn bắt đầu cập nhật Firmware.

  Các bước cập nhật phần mềm sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu Tivi.

   Đối với mẫu Android TV™: 


   Đối với các mẫu Tivi khác:

   Cập nhật bằng ổ USB flash