ID bài viết : 00228783 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Thông tin hữu ích dành cho WF-1000X

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Trang này giới thiệu các thông tin hữu ích dành cho WF-1000X

Nhấp vào chủ đề để xem bài viết

Thông tin cơ bản

Cập nhật

Nguồn điện và Pin

Kết nối Bluetooth và NFC

Tiếng và Âm thanh

Headphones Connect

Trợ lý giọng nói

Biện pháp phòng ngừa khi sử dụng