ID bài viết : 00228783 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Thông tin hữu ích dành cho WF-1000X

  Trang này giới thiệu các thông tin hữu ích dành cho WF-1000X

  Nhấp vào chủ đề để xem bài viết

  Thông tin cơ bản

  Cập nhật

  Nguồn điện và Pin

  Kết nối Bluetooth và NFC

  Tiếng và Âm thanh

  Headphones Connect

  Trợ lý giọng nói

  Biện pháp phòng ngừa khi sử dụng