ID bài viết : 00197414 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

[VIDEO] Cách cập nhật phần mềm WF-1000X bằng thiết bị Android

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Video sau đây hướng dẫn cách cập nhật firmware của WF-1000X bằng Android.