ID bài viết : 00197414 / Sửa lần cuối : 26/02/2019

[VIDEO] Cách cập nhật phần mềm WF-1000X bằng thiết bị Android

    Video sau đây hướng dẫn cách cập nhật firmware của WF-1000X bằng Android.

    Hướng dẫn:
    Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube