ID bài viết : 00197410 / Sửa lần cuối : 26/02/2019

[VIDEO] Cách cập nhật phần mềm WF-1000X bằng thiết bị iOS

    Video sau đây hướng dẫn cách cập nhật firmware của WF-1000X bằng iOS.

    Hướng dẫn:
    Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

    màn hình="">