ID bài viết : 00225275 / Sửa lần cuối : 03/04/2019

Không có đủ các hiệu ứng chống ồn (WF-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3/WI-1000X)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các hiệu ứng chống ồn có thể giảm đi nếu tai nghe headset được đặt thành Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).

Hãy kiểm tra xem Noise Canceling (Chống ồn) có được thiết lập hay chưa trên ứng dụng Headphones Connect.

 1. Kết nối headset với điện thoại thông minh qua chức năng Bluetooth và khởi chạy ứng dụng Headphones Connect.
  LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.
   
 2. Nếu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt là [On] (Bật) thì hãy chuyển thành [Off] (Tắt).


   
 3. Chuyển Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) thành [On] (Bật).
  Nếu đặt thành một cài đặt không phải Noise Canceling (Chống ồn), hãy trượt thanh sang bên trái và đặt thành Noise Canceling (Chống ồn).


   
 4. BẮT ĐẦU Noise Cancelling Optimizer (Tối ưu hóa chống ồn) sau khi đeo headset. (Ngoại trừ WF-1000X)
  Việc tối ưu hóa chức năng chống ồn sẽ tăng các hiệu ứng chống ồn lên mức cao nhất.

LƯU Ý:

Nếu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) đang ở trạng thái [On] (Bật) thì bạn có thể thiết lập chức năng chống ồn thành một trong 4 loại hình vận động (Staying/Walking/Running/Transport - Đứng yên/Đi bộ/Chạy/Đi xe).
 

Thao tác:

 1. Chạm vào biểu tượng (Setting) (Cài đặt) trong menu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).

 2. Chạm vào loại hình vận động mà bạn muốn chỉnh sửa. (Staying/Walking/Running/Transport - Đứng yên/Đi bộ/Chạy/Đi xe)

 3. Trượt thanh sang bên trái và đặt thành Noise Canceling (Chống ồn).