ID bài viết : 00225275 / Sửa lần cuối : 11/09/2019

Sau khi cập nhật phần mềm, các hiệu ứng chống ồn trên tai nghe không dây của tôi bị yếu đi

  Cài đặt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) có thể được kích hoạt tự động trong quá trình cập nhật phần mềm của thiết bị.
  Nếu hiệu ứng chống ồn bị yếu đi, hãy dùng ứng dụng Headphones Connect để kiểm tra các cài đặt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) và Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).

  1. Kết nối headset với điện thoại thông minh qua chức năng Bluetooth và khởi chạy ứng dụng Headphones Connect.
   LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.
    
  2. Nếu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt là [On] (Bật) thì hãy chuyển thành [Off] (Tắt).


    
  3. Chạm vào mũi tên xuống trong Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) và chuyển thành Noise Canceling (Chống ồn).

   Đối với WF-1000X   Đối với các mẫu không phải WF-1000X:
    

  LƯU Ý:

  Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) là chức năng có thể nhận diện 4 loại hình vận động (Staying/Walking/Running/Transport - Đứng yên/Đi bộ/Chạy/Đi xe) nhờ cảm biến gia tốc trên điện thoại thông minh và tự động chuyển đổi giữa các chế độ Noise Canceling (Chống ồn) và Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) dựa trên cài đặt cho từng loại hình vận động. 

  Tính năng này có thể được tự động kích hoạt khi sử dụng ứng dụng Headphones Connect để cập nhật phần mềm của thiết bị. Đó là lý do bạn cảm thấy hiệu ứng chống ồn có sự thay đổi.

  Để biết chi tiết về Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh), hãy xem trang sau.

  Tự động phát hiện hành động và điều chỉnh chức năng chống ồn (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh)