ID bài viết : 00187735 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Tai nghe không bật nguồn.

    Nếu hộp sạc không còn đủ pin và bạn không thể sạc, thì tai nghe sẽ không bật nguồn ngay cả khi bạn lấy ra khỏi hộp sạc.
    Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc rồi nhấn và giữ các nút trên tai nghe trái và phải cho đến khi các đèn chỉ báo màu xanh dương nhấp nháy (khoảng 2 giây).