ID bài viết : 00187733 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Âm thanh không phát ra từ tai nghe.

  Hãy kiểm tra như sau

  1. Đảm bảo rằng thiết bị Bluetooth và cả tai nghe trái và phải đều được bật.
  2. Tăng âm lượng của thiết bị Bluetooth.
  3. Đảm bảo thiết bị Bluetooth đang phát lại.
  4. Nếu bạn chỉ nghe được âm thanh từ tai nghe bên trái, hãy kiểm tra như sau.
   • Tùy thuộc vào ứng dụng điện thoại thông minh (yêu cầu HFP (Cấu hình rảnh tay)/HSP (Cấu hình tai nghe)), bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng từ tai nghe bên trái.
   • Chỉ nghe được Hướng dẫn bằng giọng nói, nhạc chuông và tiếng nói từ tai nghe bên trái.
  5. Hãy đảm bảo tai nghe và thiết bị Bluetooth được kết nối bằng Bluetooth A2DP.
  6. Xóa thông tin thiết bị của tai nghe khỏi thiết bị Bluetooth rồi ghép nối chúng lại.