ID bài viết : 00194339 / Sửa lần cuối : 31/05/2018

Tôi có thể dùng WF-1000X để nhận cuộc gọi điện thoại không?

    Bạn có thể dùng WF-1000X để nhận cuộc gọi khi thiết bị được kết nối với điện thoại thông minh. Bởi vì WF-1000X ưu tiên kết nối giữa tai nghe bên trái và thiết bị phát âm thanh Bluetooth nên âm thanh cuộc gọi sẽ phát ra ở tai nghe bên trái.