ID bài viết : 00203180 / Sửa lần cuối : 23/04/2019

Sử dụng Google Assistant với tai nghe không dây.

  Google Assistant hỗ trợ bạn điều khiển tai nghe chỉ bằng giọng nói mà không cần dùng đến điện thoại thông minh, đồng thời cho phép bạn thực hiện các thao tác như nghe nhạc, liên lạc với bạn bè, đặt nhắc nhở, v.v.

  Chuẩn bị

  • Tai nghe không dây có hỗ trợ Google Assistant 

   Mẫu tai nghe được hỗ trợ:

  • Ứng dụng Headphones Connect (Phải cài đặt ứng dụng Headphones Connect phiên bản 3.1.0 trở lên) 
  • Điện thoại thông minh có hỗ trợ ứng dụng Google Assistant (Phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Assistant)

  Các chức năng của Google Assistant

  Phần này mô tả những điều mà Google Assistant có thể làm khi nghe được lệnh.

   

  Các cài đặt của Google Assistant

  Phần này mô tả các cài đặt ban đầu cho Google Assistant.

   

  Gọi Google Assistant

  Phần này mô tả cách vận hành các chức năng của Google Assistant bằng cách sử dụng nút của tai nghe.