ID bài viết : 00232451 / Sửa lần cuối : 23/03/2020

Hướng dẫn sử dụng Amazon Alexa với tai nghe không dây

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể sử dụng ứng dụng Amazon Alexa để thực hiện các thao tác như phát nhạc hoặc xem tin tức và thông tin bạn quan tâm mà không cần phải trực tiếp sử dụng điện thoại thông minh. Chỉ cần nhấn vào nút trên tai nghe và nói với Alexa. Thật dễ dàng!


  Trước khi bắt đầu

  Để có thể sử dụng Amazon Alexa, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây.

  Tai nghe có hỗ trợ Amazon Alexa

  • Để kiểm tra xem tai nghe của bạn có hỗ trợ Amazon Alexa hay không, hãy xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.
  • Cập nhật phần mềm tai nghe lên phiên bản mới nhất. Truy cập trang web Hỗ trợ của Sony, tìm kiếm tai nghe của bạn bằng cách nhập số mẫu máy, rồi chuyển sang phần Tải xuống.

  Ứng dụng Headphones Connect

  Phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Headphones Connect.

  Điện thoại thông minh có hỗ trợ ứng dụng Amazon Alexa
  Phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Amazon Alexa.


  Cài đặt ban đầu

  Khi sử dụng Amazon Alexa vào lần đầu tiên, hãy thêm thiết bị của bạn bằng ứng dụng Amazon Alexa.

  1. Bật tai nghe của bạn lên và kết nối với điện thoại thông minh qua chức năng Bluetooth.
    
  2. Khởi động ứng dụng Amazon Alexa.
  3. Chạm vào  (Menu) ở góc trên bên trái, sau đó chạm vào Add Device (Thêm thiết bị).
  4. Màn hình "What type of device are you setting up?" (Bạn đang thiết lập loại thiết bị nào?) sẽ xuất hiện.
   Kéo xuống đến màn hình này và chạm vào Headphones (Tai nghe).

    
  5. Màn hình Select your device (Chọn thiết bị của bạn) được hiển thị.
   Chạm vào mẫu tai nghe tương ứng trong danh sách AVAILABLE DEVICES (THIẾT BỊ KHẢ DỤNG).
   Trên thiết bị iOS, các mẫu tai nghe được hiển thị dưới dạng LE_*** (tên mẫu tai nghe).
   LƯU Ý: Nếu tai nghe của bạn không kết nối với điện thoại thông minh qua chức năng Bluetooth thì tên của tai nghe sẽ không được hiển thị trong danh sách AVAILABLE DEVICES (THIẾT BỊ KHẢ DỤNG).

   *Sử dụng WI-1000X làm ví dụ.
   hình ảnh màn hình ứng dụng Amazon Alexa
    
  6. Chạm vào CONTINUE (TIẾP TỤC).

    
  7. Nếu xuất hiện màn hình yêu cầu ghép nối Bluetooth, hãy chạm vào Pair (Ghép nối).

    
  8. Nếu màn hình sau đây hiển thị, hãy chạm vào CONTINUE (TIẾP TỤC).

    
  9. Khi màn hình Setup Complete (Thiết lập hoàn tất) hiển thị, hãy chạm vào DONE (HOÀN TẤT).

  Cách sử dụng Amazon Alexa

  1. Bật tai nghe của bạn lên và kết nối với điện thoại thông minh qua chức năng Bluetooth.

  2. Khởi động ứng dụng Amazon Alexa.

  3. Khởi động ứng dụng Headphones Connect và thay đổi chức năng của nút trên tai nghe thành Amazon Alexa.


   
  4. Nhấn vào nút trên tai nghe để sử dụng Amazon Alexa.

  1. Nhấn nhanh nút này để thu âm thanh.
  2. Nhấn nhanh nút này lần nữa để hủy thu âm thanh.

  LƯU Ý: Nếu trong một khoảng thời gian nhất định mà tai nghe không thu được âm thanh nào thì tính năng nhập bằng giọng nói của Alexa sẽ tự động tắt.

  Ví dụ: Vị trí của nút trên WH-1000XM2 và WI-1000X.

  WH-1000XM2

  hình ảnh vị trí của nút trên WH-1000XM2


  WI-1000X
  hình ảnh vị trí của nút trên WI-1000X