ID bài viết : 00187736 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Tai nghe không tắt nguồn.

    Nếu hộp sạc không còn pin, tai nghe sẽ không tắt nguồn tự động.
    Khi tắt nguồn tai nghe, hãy lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc rồi nhấn và giữ nút trên tai nghe bên trái cho đến khi đèn chỉ báo màu xanh dương nhấp nháy (khoảng 2 giây). Tai nghe bên trái và bên phải sẽ không tắt nguồn cùng lúc.