ID bài viết : 00187732 / Sửa lần cuối : 09/05/2018

Khi xem video, âm thanh bị trễ.

    Do đặc điểm của công nghệ không dây, tốc độ phát lại trong tai nghe chậm hơn tốc độ phát lại âm thanh và nhạc trong thiết bị truyền phát, vì vậy khi sử dụng thiết bị truyền phát để xem video hoặc chơi trò chơi, hình ảnh và âm thanh có thể không đồng bộ.

    Tùy theo thiết bị phát hoặc ứng dụng bạn sử dụng, âm thanh trên mẫu thiết bị này có thể bị trễ nhiều hơn ở các thiết bị Bluetooth thông thường.