ID bài viết : 00135772 / Sửa lần cuối : 03/09/2018

Các ứng dụng Album, Nhạc và Video của Android TV hỗ trợ những định dạng tập tin nào?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không thể phát những nội dung có mã codec không được hỗ trợ.
Vui lòng tham khảo Tập tin và định dạng được hỗ trợ trong Hướng dẫn trợ giúp.

LƯU Ý: Các bước sau đây mô tả cách truy cập thông tin Hướng dẫn trợ giúp bằng cách thao tác trên Tivi của bạn.
Để xác nhận thông tin này trên trang web, hãy truy cập vào trang web sau đây và tiếp tục đến bước 3.

  1. Nhấn nút HELP (Trợ giúp) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp), rồi nhấn nút Enter.
  3. Chọn Using the TV with Other Devices (Sử dụng Tivi với các Thiết bị khác), rồi nhấn nút Enter.
  4. Chọn USB devices (Thiết bị USB), rồi nhấn nút Enter.
  5. Chọn Supported files and formats (Tập tin và định dạng được hỗ trợ), rồi nhấn nút Enter.
  6. Chọn danh mục bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn nút Enter.

LƯU Ý:

  • Các tập tin LPCM (Nhạc) chỉ được hỗ trợ khi sử dụng mạng tại nhà.
  • Không thể phát nội dung 4K trên các mẫu Tivi 2K.
  • Nếu không thể phát nội dung, kể cả khi định dạng tập tin được hỗ trợ, hãy kiểm tra xem nội dung có bị hỏng không bằng cách thử phát trên máy tính, v.v.