ID bài viết : 00135772 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Các ứng dụng Album, Nhạc và Video hỗ trợ những loại định dạng tập tin nào?

Một số nội dung hình ảnh, nhạc hoặc video trên mạng tại nhà của tôi hoặc thiết bị USB không phát được.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng tham khảo phần Tập tin và định dạng được hỗ trợ trong Hướng dẫn trợ giúp bằng cách làm theo các bước dưới đây.

 1. Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp trên Tivi của bạn.
  LƯU Ý:
 2. Chọn Using the TV with Other Devices (Sử dụng Tivi với các Thiết bị khác).
 3. Chọn USB devices (Thiết bị USB).
 4. Chọn Supported files and formats (Tập tin và định dạng được hỗ trợ).
 5. Chọn danh mục bạn muốn kiểm tra.


LƯU Ý:

 • Không thể phát những nội dung có mã codec không được hỗ trợ.
 • Các tập tin LPCM (Nhạc) chỉ được hỗ trợ khi sử dụng mạng tại nhà.
 • Không thể phát nội dung 4K trên các mẫu Tivi 2K.
 • Nếu không thể phát nội dung, kể cả khi định dạng tập tin được hỗ trợ, hãy kiểm tra xem nội dung có bị hỏng không bằng cách thử phát trên máy tính, v.v.