ID bài viết : 00135776 / Sửa lần cuối : 29/03/2021

BRAVIA TV không nhận dạng thiết bị di động mà tôi đã kết nối qua cáp USB.

  Hãy kiểm tra như sau.

  1. Đảm bảo đã cài đặt cập nhật phần mềm (firmware) hệ thống mới nhất trên Tivi.
  2. Kết nối lại cáp USB và đảm bảo BRAVIA TV và thiết bị di động được kết nối an toàn.
  3. Kiểm tra xem cáp USB có hỗ trợ truyền dữ liệu không. Không thể sử dụng cáp USB dành riêng để sạc.
  4. BRAVIA TV không thể nhận dạng nếu thiết bị di động sử dụng MTP (Giao thức truyền nội dung đa phương tiện).
   Thay đổi cài đặt trên thiết bị di động thành MSC (Thế hệ bộ lưu trữ).

   LƯU Ý:

   • Bạn cũng có thể sử dụng PTP (Giao thức truyền hình ảnh) tùy vào mẫu Tivi.
   • Tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo thiết bị để biết thông số kỹ thuật và phương pháp cài đặt thiết bị di động của bạn.

   Các bước sau đây là ví dụ về cách thao tác cài đặt kết nối MSC trên điện thoại Xperia Z3.

   1. Từ màn hình chính hãy chọn Settings (Cài đặt)- Xperia Connectivity (Khả năng kết nối Xperia).
   2. Từ danh mục USB Connectivity (Khả năng kết nối USB), chọn USB connection mode (chế độ kết nối USB) và sau đó Mass storage mode (MSC) (chế độ bộ lưu trữ (MSC)).

    LƯU Ý: Nếu không nhận dạng được, thì ngay cả với kết nối MSC, có khả năng bộ nhớ trong không hỗ trợ MSC. Trong những trường hợp như vậy, hãy truyền dữ liệu (hình ảnh, v.v.) vào thẻ SD hoặc các loại bộ nhớ di động khác.

  5. Nếu các mục ở trên không khắc phục được sự cố, hãy kết nối bằng Home network (Mạng tại nhà), MHL, chia sẻ màn hình hoặc Wi-Fi Direct.

   LƯU Ý: Phương pháp kết nối có thể sử dụng sẽ khác nhau tùy theo mẫu Tivi.