ID bài viết : 00135774 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Hướng dẫn xem thông tin chi tiết đoạn phim đang phát trong ứng dụng Video trên TV Android

  Hướng dẫn xem thông tin chi tiết của đoạn phim đang phát trong ứng dụng Video trên TV Android.

  Để xem thông tin chi tiết đoạn phim đang phát lại trong ứng dụng Video trên TV Android, kích hoạt thiết lập Get video details đối với ứng dụng Video.

  LƯU Ý:

  • Tùy theo từng video, thông tin có thể không hiển thị được, hoặc lượng thông tin hiển thị có thể thay đổi.
  • Thông tin có thể chỉ hiển thị khi phát lại nội dung trên thiết bị lưu trữ USB.
  • Khi phát lại các nội dung của Home Network Server, thông tin sẽ không hiển thị được.

  Tham khảo các hướng dẫn thao tác sau đây.

  • Để kích hoạt thiết lập Get video details
   1. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển trong lúc trên màn hình phát lại của ứng dụng Video.
   2. Chọn Settings trong mục Video, sau đó nhấn nút Enter.
   3. Chọn Get video details, sau đó nhấn nút Enter.
   4. Chọn ACCEPT, sau đó nhấn nút Enter.
  • Để xem chi tiết thông tin của video
   1. Dùng ứng dụng Video để phát lại video mà bạn muốn xem thông tin chi tiết.
   2. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa.
   3. Chọn Information trong mục Video, sau đó nhấn nút Enter.