ID bài viết : 00101066 / Sửa lần cuối : 24/09/2019

Dung lượng tập tin tối đa được hỗ trợ cho một thiết bị USB và dung lượng lưu trữ tối đa được cho phép đối với ổ cứng (HDD) kết nối với Tivi bằng bao nhiêu?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Dung lượng tập tin tối đa được hỗ trợ cho một thiết bị USB và dung lượng lưu trữ tối đa được cho phép đối với ổ cứng kết nối với Tivi như sau:

  Hệ thống tập tin Dung lượng tập tin tối đa Dung lượng ổ cứng tối đa
  FAT16 2GB Không được hỗ trợ
  FAT32 4GB 2TB
  exFAT 16TB 16TB
  NTFS 16TB 16TB

  Lưu ý: Sony không thể đảm bảo tính tương thích giữa BRAVIA và thiết bị USB không phải của Sony.