ID bài viết : 00135777 / Sửa lần cuối : 25/03/2019

Không thể xóa các nội dung từ trong ưng dụng Album, Nhạc hoặc Phim phải không?

Làm thế nào để xóa các nội dung từ thiết bị USB?

    Album, Nhạc, và Phim chỉ đọc được ứng dụng. TV BRAVIA không thể xóa các nội dung của những ứng dụng này.

    LƯU Ý:

    • Các nội dung bên trong TV mà xuất hiện trong các ứng dụng AlbumNhạc, không thể xóa được.
    • Hãy sử dụng máy tính để xóa các nội dung của thiết bị thẻ nhớ USB.