ID bài viết : 00135775 / Sửa lần cuối : 02/10/2019

Nội dung video của một thiết bị lưu trữ USB không được hiển thị trong ứng dụng Video.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.

  Bạn đã kết nối với một thiết bị USB chứa nội dung video nhưng thông báo sau đây lại xuất hiện trong ứng dụng Video.

  Không có mục nào
  Video được lưu trữ trong bộ lưu trữ USB sẽ xuất hiện ở đây.

   

  Có thể mất chút thời gian để nội dung xuất hiện. Nội dung sẽ sớm hiển thị.

   

  LƯU Ý:

  • Thời gian tải tùy thuộc vào mẫu máy hoặc lượng nội dung trong thiết bị lưu trữ USB. Ví dụ: nếu lưu 10 đến 1000 tập tin, bạn sẽ mất khoảng 1 đến 1 phút rưỡi.
  • Tùy thuộc vào mẫu máy, màn hình có thể được cập nhật liên tục cho đến khi tải xong tất cả nội dung.