ID bài viết : 00139595 / Sửa lần cuối : 06/05/2021

Media Player từ cửa hàng ứng dụng hỗ trợ những loại định dạng tập tin nào?

Không thể phát nội dung từ thiết bị USB hoặc mạng tại nhà bằng Media Player, vốn được tải xuống từ App Store.

  Các định dạng tập tin được Media Player từ Cửa hàng Google Play hỗ trợ như sau.

  Đối với dòng W8, X7, X74H, X75H:

  Để biết các tập tin và định dạng được hỗ trợ, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.

  Đối với các mẫu Tivi khác:

  • Âm thanh: AAC, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, PCM/WAVE, wma, ac3, dts
  • Video: H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9, wmv, vp6, mjpeg
  • Ảnh: JPEG, ARW, HEIF*
   *Chỉ các dòng X90H, X91H, KM-X9000HGoogle TV hỗ trợ HEIF. (Dòng X90H, X91H và KM-X9000H cần cập nhật phần mềm.)

  LƯU Ý: