ID bài viết : 00139595 / Sửa lần cuối : 03/09/2019

Media Player từ Google Play Store hỗ trợ những loại định dạng tập tin nào?

Không thể phát nội dung từ thiết bị USB hoặc mạng tại nhà bằng Media Player (Trình phát đa phương tiện), vốn được tải xuống từ App Store.

    Các định dạng tập tin được Media Player từ Cửa hàng Google Play hỗ trợ như sau.

    • Âm thanh: AAC, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, PCM/WAVE, wma, ac3, dts
    • Video: H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9, wmv, vp6, mjpeg

    LƯU Ý: