ID bài viết : 00160420 / Sửa lần cuối : 06/11/2017

Câu hỏi thường gặp liên quan đến kết nối USB trên TV.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến kết nối USB trên TV.

    Tham khảo các câu hỏi và câu trả lời sau đây.