ID bài viết : 00197366 / Sửa lần cuối : 27/11/2018

Câu hỏi thường gặp về tính năng ARC (Audio Return Channel) của BRAVIA TV

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này