ID bài viết : 00160428 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Cổng USB của Tivi hỗ trợ những hệ thống tập tin và chuẩn USB nào?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Hãy xem mục Sản phẩm áp dụng trong bài viết này.


  Hãy kiểm tra như sau.

  • Hệ thống tập tin
   FAT16/FAT32/NTFS

  • Chỉ chuẩn USB
   2.0. Tivi không hỗ trợ USB 3.0.

  • Công suất đầu ra tối đa của cổng USB trên Tivi
   500mA