ID bài viết : 00160428 / Sửa lần cuối : 18/04/2022

Những loại ổ đĩa cứng USB nào tương thích với Tivi của tôi?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Hãy xem mục Sản phẩm áp dụng trong bài viết này.


  Hãy kiểm tra như sau.

  • Hệ thống tập tin
   FAT16/FAT32/NTFS

  • Chuẩn USB
   Chỉ 2.0. Tivi không hỗ trợ USB 3.0.

  • Cường độ dòng điện tối đa của cổng USB trên Tivi
   500mA