ID bài viết : 00160429 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Những định dạng tập tin nào được hỗ trợ dành cho hình ảnh/nhạc/video?

Những định dạng tập tin nào được hỗ trợ dành cho hình ảnh/nhạc/video?

  Vui lòng tham khảo bảng codec được hỗ trợ dưới đây.

  Định dạng USB Video

  Container

  Mở rộng

  Video Codec

  Audio Codec

  AVI

  .avi

  MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG

  PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), WMA v8, MP3

  ASF

  .wmv, .asf

  WMV v9, Xvid, VC-1

  MP3, WMA v8

  MP4

  .mp4, .mov, .3gp

  MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG

  MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC

  MKV

  .mkv

  WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8

  PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), WMA v8, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0, VORBIS

  WebM

  .webm

  VP8

  VORBIS

  PS

  .mpg, .mpeg, .vro, .vob

  MPEG1, MPEG2

  MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

  TS

  .ts, .m2ts

  MPEG2, H.264, VC-1

  MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

   

  Định dạng USB Music

  Codec

  Mở rộng

  LPCM

  .wav

  MPEG1 audio layer3

  .mp3

  WMA V8

  .wma

   

  Định dạng USB Photo

  Định dạng tập tin

  Mở rộng

  JPEG 

  .jpg, .jpeg