ID bài viết : 00160429 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Những định dạng tập tin nào được hỗ trợ dành cho hình ảnh/nhạc/video?

Những định dạng tập tin nào được hỗ trợ dành cho hình ảnh/nhạc/video?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng tham khảo bảng codec được hỗ trợ dưới đây.

Định dạng USB Video

Container

Mở rộng

Video Codec

Audio Codec

AVI

.avi

MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG

PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), WMA v8, MP3

ASF

.wmv, .asf

WMV v9, Xvid, VC-1

MP3, WMA v8

MP4

.mp4, .mov, .3gp

MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG

MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC

MKV

.mkv

WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8

PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), WMA v8, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0, VORBIS

WebM

.webm

VP8

VORBIS

PS

.mpg, .mpeg, .vro, .vob

MPEG1, MPEG2

MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

TS

.ts, .m2ts

MPEG2, H.264, VC-1

MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

 

Định dạng USB Music

Codec

Mở rộng

LPCM

.wav

MPEG1 audio layer3

.mp3

WMA V8

.wma

 

Định dạng USB Photo

Định dạng tập tin

Mở rộng

JPEG 

.jpg, .jpeg