ID bài viết : 00160421 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Không thể phát hiện ảnh/video trên điện thoại di động thông qua kết nối USB.

    Điện thoại di động hoặc BRAVIA TV có thể không hỗ trợ phát nội dung thông qua kết nối USB. Tham khảo phần dưới đây để biết thông tin chi tiết về các thiết bị được hỗ trợ: Cách kết nối điện thoại thông minh với Tivi bằng cáp USB và hiển thị nội dung

    LƯU Ý: Có thể phát video và ảnh được lưu trong điện thoại di động bằng các phương pháp sau đây trên Tivi của bạn.

    • Sử dụng tính năng Chia sẻ màn hình/Wi-Fi direct để phát.
    • Chuyển nội dung của điện thoại di động sang thiết bị USB và kết nối thiết bị USB trực tiếp với Tivi để phát nội dung.

    Bài viết liên quan: Không thể tìm thấy tập tin được lưu trữ trong thẻ SD của điện thoại di động kết nối qua USB ngay cả khi tìm kiếm từ menu Home của Tivi.