ID bài viết : 00160421 / Sửa lần cuối : 31/08/2018

Không thể phát hiện ảnh/video trên điện thoại di động thông qua kết nối USB.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Điện thoại di động hoặc BRAVIA TV có thể không hỗ trợ phát nội dung thông qua kết nối USB. Tham khảo phần dưới đây để biết thông tin chi tiết về các thiết bị được hỗ trợ: Cách kết nối điện thoại thông minh với Tivi bằng cáp USB và hiển thị nội dung

LƯU Ý: Có thể phát video và ảnh được lưu trong điện thoại di động bằng các phương pháp sau đây trên Tivi của bạn.

  • Sử dụng tính năng Chia sẻ màn hình/Wi-Fi direct để phát.
  • Chuyển nội dung của điện thoại di động sang thiết bị USB và kết nối thiết bị USB trực tiếp với Tivi để phát nội dung.