ID bài viết : 00194281 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Cách kết nối điện thoại thông minh với Tivi bằng cáp USB và hiển thị nội dung

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần “Các sản phẩm được hỗ trợ” trong bài viết này.

  Bạn có thể kết nối điện thoại thông minh Android được hỗ trợ và Tivi với cáp Micro USB để thưởng thức nội dung (Ảnh, Nhạc và Video) được lưu trong điện thoại thông minh trên Tivi. Bạn cũng có thể thực hiện những thao tác tương tự với điều khiển từ xa của Tivi. Tham khảo thông tin dưới đây để biết thêm thông tin về các thiết bị được hỗ trợ và quy trình vận hành.

  Ảnh

  [A] Điện thoại thông minh Android
  [B] Điều khiển từ xa của Tivi


  Các sản phẩm được hỗ trợ:

  • BRAVIA TV:
   • Dòng X70xxE, Dòng X70xxF, Dòng X73xF, Dòng X72xF
   • Dòng W77xE, Dòng W75xE, Dòng W62xE, Dòng W67xE, Dòng W61xE, Dòng W66xE, Dòng W62xF, Dòng W67xF, Dòng W61xF_W66xF
   • Dòng R4xxE, Dòng R3xxE, Dòng RF45x, Dòng R42xF, Dòng R3xxF<i>
  • Điện thoại thông minh: Android 4.1 trở lên
    LƯU Ý: Các hệ điều hành điện thoại thông minh khác, kể cả iOS và Windows, không được hỗ trợ. Tính năng này có thể không được hỗ trợ tùy theo mẫu máy điện thoại thông minh Android.

  Các định dạng tập tin được hỗ trợ:

     Để biết chi tiết về các định dạng tập tin, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi của bạn.


  Video sau đây sẽ giới thiệu cách kết nối Thiết bị Android với cáp USB và hiển thị nội dung trên BRAVIA TV.

  Quy trình vận hành:

  1. Chuẩn bị điện thoại thông minh Android và cáp Micro USB.
  2. Kết nối Tivi với điện thoại thông minh bằng cáp Micro USB.
  3. Đặt cài đặt USB của điện thoại thông minh ở chế độ File Transfers (Truyền tập tin) hoặc MTP.

   Ví dụ về màn hình:

   Ảnh
  4.  Mở ứng dụng Media Player của Tivi.
   1.  Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2.  Chọn Media (Phương tiện).
   3.  Chọn Photo (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Video.
  5.  Khi bạn chọn Photo (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Video, hai thư mục sẽ hiển thị như minh họa trong hình sau.

   Ảnh
   Category
   (Danh mục) Nội dung trong từng thư mục từ bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của điện thoại thông minh.

   Generic
   (Chung) Tất cả nội dung ảnh/nhạc/video từ bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của điện thoại thông minh.


   LƯU Ý: Nếu có thư mục Picture (Ảnh) trong cả bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của điện thoại thông minh, cả hai thư mục Picture (Ảnh) sẽ xuất hiện riêng.
    
  6. Chọn nội dung bằng điều khiển từ xa của Tivi. Có thể sử dụng các phím màu để chuyển đổi giữa Ảnh, Nhạc và Video.