ID bài viết : 00194281 / Sửa lần cuối : 11/01/2018

Cách kết nối điện thoại thông minh với Tivi bằng cáp USB và hiển thị nội dung

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tính năng Plug and Play (Cắm là chạy) trên điện thoại thông minh là một tính năng cho phép bạn sử dụng điều khiển từ xa của Tivi để xem nội dung (Ảnh, Nhạc, Video) trong một điện thoại thông minh Android bằng cách kết nối điện thoại thông minh Android và Tivi với cáp Micro USB.

Ảnh

[A] Điện thoại thông minh Android
[B] Điều khiển từ xa của Tivi


Các sản phẩm được hỗ trợ:

 • BRAVIA TV:
  • Dòng X70xxE
  • Dòng W77xE, dòng W75xE, dòng W62xE, dòng W67xE, dòng W61xE, dòng W66xE
  • Dòng R4xxE, dòng R3xxE
 • Điện thoại thông minh: Android 4.1 trở lên
   LƯU Ý: Các hệ điều hành điện thoại thông minh khác, kể cả iOS và Windows, không được hỗ trợ.Tính năng này có thể không được hỗ trợ tùy theo mẫu máy điện thoại thông minh Android.

Các định dạng tập tin được hỗ trợ:

Để biết chi tiết về các định dạng tập tin, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi của bạn.


Quy trình vận hành:

 1. Chuẩn bị điện thoại thông minh Android và cáp Micro USB.
 2. Kết nối Tivi với điện thoại thông minh bằng cáp Micro USB.
 3. Đặt cài đặt USB của điện thoại thông minh ở chế độ File Transfers (Truyền tập tin) hoặc MTP.

  Ví dụ về màn hình:

  Ảnh
 4. Mở ứng dụng Media Player của Tivi.
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Media (Phương tiện).
  3. Chọn Photo (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Video.
 5. Khi bạn chọn Photo (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Video, hai thư mục sẽ hiển thị như minh họa trong hình sau.

  Ảnh
  Category
  (Danh mục) Nội dung trong từng thư mục từ bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của điện thoại thông minh.

  Generic
  (Chung) Tất cả nội dung ảnh/nhạc/video từ bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của điện thoại thông minh.


  LƯU Ý: Nếu có thư mục Picture (Ảnh) trong cả bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của điện thoại thông minh, cả hai thư mục Picture (Ảnh) sẽ xuất hiện riêng.

 6. Chọn nội dung bằng điều khiển từ xa của Tivi.Có thể sử dụng các phím màu để chuyển đổi giữa Ảnh, Nhạc và Video.