ID bài viết : 00228788 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Tôi đã ghép nối loa Bluetooth với máy tính của tôi nhưng không có tiếng phát ra hoặc tôi không thể kết nối lại

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy kiểm tra như sau.

  • Kiểm tra để đảm bảo âm lượng của máy tính không bị tắt.
  • Kiểm tra để đảm bảo loa không dây bạn muốn kết nối được đặt làm thiết bị phát lại.
    Trong cài đặt Sound (Âm thanh) của máy tính, kiểm tra để đảm bảo loa được đặt thành Default Device (Thiết bị mặc định).
  • Khởi động lại phần mềm nhạc.
  • Tắt chức năng Bluetooth của máy tính, sau đó bật lại.
  • Xóa thông tin thiết bị trên máy tính, sau đó ghép nối lại với loa.
    Để biết chi tiết, hãy tham khảo: Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại

LƯU Ý: Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính, kể cả máy tính tự chế.