ID bài viết : 00167489 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Hướng dẫn để tránh xuất ra âm thanh máy tính từ TA-ZH1ES.

Hướng dẫn để tránh xuất ra âm thanh máy tính từ TA-ZH1ES.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Mở Control Panel, sau đó chọn Sound và tab Playback. Chọn Speakers vv... làm Thiết bị mặc định (Default Device). Bằng cách thực hiện thiết lập này, TA-ZH1ES chỉ xuất âm thanh từ những phần mềm (Hi-Res Audio Player, vv..v) cho phép trình điều khiển ngõ ra ASIO. Âm thanh máy tính sẽ được xuất ra từ loa trên máy tính.