ID bài viết : 00167489 / Sửa lần cuối : 26/02/2020

Hướng dẫn để tránh xuất ra âm thanh máy tính từ TA-ZH1ES.

Hướng dẫn để tránh xuất ra âm thanh máy tính từ TA-ZH1ES.

    Mở Control Panel, sau đó chọn Sound và tab Playback. Chọn Speakers vv... làm Thiết bị mặc định (Default Device). Bằng cách thực hiện thiết lập này, TA-ZH1ES chỉ xuất âm thanh từ những phần mềm (Hi-Res Audio Player, vv..v) cho phép trình điều khiển ngõ ra ASIO. Âm thanh máy tính sẽ được xuất ra từ loa trên máy tính.