ID bài viết : 00167517 / Sửa lần cuối : 14/03/2019

Không có âm thanh xuất ra khỏi TV hoặc đầu đĩa BD ngay cả khi TV và thiết bị đã được kết nối với nhau qua cáp HDMI)

Không có âm thanh xuất ra khỏi TV hoặc đầu đĩa BD ngay cả khi TV và thiết bị đã được kết nối với nhau qua cáp HDMI).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng kiểm tra như sau.

  • Đảm bảo dây cáp HDMI được kết nối với cổng HDMI trên TV tương thích với tính năng Audio Return Channel (ARC).
  • Kết nối dây cáp HDMI một cách chắc chắn vào ngõ kết nối.
  • Đảm bảo tính năng HDMI Consumer Electronic Control của TV được thiết lập sang bật.
  • Thay đổi thiết lập ngõ ra âm thanh của TV sang "Pulse Code Modulation."
  • Nếu đèn chỉ báo HDMI trên thiết bị nhấp nháy, bật TV lên, sau đó ngắt kết nối dây cáp HDMI và kết nối cáp lại lần nữa.
  • Cai đặt thiết lập ngõ ra âm thanh của TV và các thiết bị như đầu đĩa BD mà đã được kết nối với TV sang Pulse Code Modulation (PCM) .

    LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về các thiết lập của TV hoặc các thiết bị đã được kết nối với TV, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn của các thiết bị.