ID bài viết : 00162951 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Máy nghe nhạc Walkman không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth.

  • Máy nghe nhạc Walkman không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth.
  • Không thể thiết lập kết nối Bluetooth giữa máy nghe nhạc Walkman và loa.

  Kiểm tra các mục dưới đây trước khi bắt đầu ghép nối

  • Đảm bảo đặt các thiết bị Bluetooth cách nhau trong phạm vi 1 m (3 ft.).
  • Đảm bảo cả hai thiết bị đã được sạc đầy hoặc cắm nguồn.
  • Ngừng phát trên máy nghe nhạc Walkman để tránh âm thanh to đột ngột từ thiết bị Bluetooth đầu ra.
  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm theo sản phẩm. Các mẫu máy nhất định có thể yêu cầu các bước cụ thể nhất định. Bạn có thể kiểm tra điều này trong hướng dẫn kèm theo máy.

  Để ghép nối và kết nối với thiết bị Bluetooth, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Bật thiết bị Bluetooth
  2. Đặt thiết bị Bluetooth ở pairing mode (chế độ ghép nối): Hầu hết các thiết bị có nút Bluetooth hoặc biểu tượng mà bạn có thể nhấn vào để cho phép thiết bị khác tìm kiếm.
  3. Đặt máy nghe nhạc Walkman ở Device registration mode (Chế độ đăng ký thiết bị) (chế độ ghép nối).
   Trong trường hợp Android Walkman: Bật chức năng Bluetooth. Nếu chức năng Bluetooth đã được đặt thành ON (BẬT), hãy đặt thành OFF (TẮT) sau và sau đó đặt lại thành ON (BẬT).
  4. Khi tên của thiết bị Bluetooth xuất hiện trên màn hình của máy nghe nhạc Walkman, hãy chọn tên.
   Nếu màn hình thiết bị Bluetooth yêu cầu mã khóa, hãy nhập 0000.
   Mã khóa có thể được gọi là Mật mã, Mã PIN, Số PIN hoặc Mật khẩu.
  5. Sau thiết lập kết nối Bluetooth, thông báo như Connection is completed (Kết nối đã hoàn tất) sẽ hiển thị trên màn hình của máy nghe nhạc Walkman.

  Thông tin ghép nối bổ sung:

  Sau khi thiết bị Bluetooth đã ghép nối, không cần ghép nối lại, ngoại trừ trong các trường hợp sau:

  • Thông tin ghép nối đã bị xóa sau khi sửa chữa, v.v..
  • Máy nghe nhạc Walkman đã được ghép nối với số lượng thiết bị tối đa có thể được ghép nối và bạn muốn ghép nối một thiết bị khác.
  • Khi thông tin ghép nối của máy nghe nhạc Walkman bị xóa khỏi thiết bị được kết nối Bluetooth.
  • Nếu bạn thực hiện thao tác Reset all settings (Thiết lập lại toàn bộ cài đặt) hoặc Restore to factory configuration (Khôi phục cấu hình gốc), tất cả thông tin ghép nối của máy nghe nhạc Walkman sẽ bị xóa.