ID bài viết : 00198775 / Sửa lần cuối : 22/05/2018

Quá trình ghép nối cho thiết bị Android (điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v.)

  Trang này sẽ hướng dẫn ghép nối thiết bị Android với thiết bị âm thanh Bluetooth.

  Cách ghép nối với thiết bị Android (điện thoại thông minh, máy tính bảng)

  1. Chạm vào Settings (Cài đặt)
  2. Chạm vào Bluetooth
  3. Bật chức năng Bluetooth. Nếu chức năng Bluetooth đã được đặt thành ON (BẬT), hãy đặt thành OFF (TẮT) sau và sau đó đặt lại thành ON (BẬT).
  4. Bạn có thể xem danh sách thiết bị tương thích để kết nối từ menu Bluetooth. 
  5. Chọn thiết bị âm thanh bạn muốn ghép nối từ menu Bluetooth và thực hiện đăng ký ghép nối.

  LƯU Ý : Nếu bắt buộc phải nhập mã khóa thiết bị (hoặc mật mã, mã PIN, số PIN, mật khẩu, v.v.), hãy nhập "0000".