ID bài viết : 00205079 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Trình đọc màn hình

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm hoặc hệ điều hành cụ thể:

  Trình đọc màn hình hoạt động bằng cách đọc các thông tin trên màn hình Tivi, chẳng hạn như màn hình hướng dẫn chương trình và cài đặt. Để sử dụng chức năng trình đọc màn hình, bạn cần có kết nối Internet.


  Kích hoạt Trình đọc màn hình từ màn hình Cài đặt

  Dừng Trình đọc màn hình từ màn hình Cài đặt

  Thay đổi ngôn ngữ

  Thay đổi tốc độ nói


  LƯU Ý:

  • Chức năng trình đọc màn hình chỉ có sẵn cho các điểm lấy nét và một số văn bản.
  • Chức năng trình đọc màn hình chỉ có sẵn cho một số khu vực và ngôn ngữ.
  • Chức năng Trình đọc màn hình sẽ có sẵn tùy theo ứng dụng.
  • Tính đến tháng 02 năm 2020, YouTube™ có sẵn chức năng Trình đọc màn hình. Thông số kỹ thuật này có thể thay đổi mà không báo trước.
  • Đối với các mẫu hỗ trợ eARC, khi Screen reader (Trình đọc màn hình) được kích hoạt, eARC mode (Chế độ eARC) sẽ được đặt thành Off (Tắt).
  • Chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng) có thể chuyển đổi để bật hoặc tắt Screen reader (Trình đọc màn hình). Tham khảo Lối tắt trợ năng dành cho các sản phẩm áp dụng.