ID bài viết : 00202584 / Sửa lần cuối : 07/08/2019

Android TV của tôi có hỗ trợ eARC không?

    Có. Android TV™ của bạn có hỗ trợ Kênh trao đổi âm thanh nâng cao (eARC). Kết nối Tivi của bạn với một hệ thống âm thanh tương thích eARC bằng cáp HDMI® với ethernet cho đầu ra âm thanh chất lượng cao.