ID bài viết : 00202584 / Sửa lần cuối : 18/05/2022

Hỗ trợ eARC

    Bằng cách kết nối Tivi của bạn với hệ thống âm thanh được hỗ trợ eARC bằng cáp HDMI, âm thanh chất lượng cao mà Tivi thường không thể tự giải mã có thể được truyền qua Tivi đến thiết bị được hỗ trợ.

    LƯU Ý:

    • Một số mẫu máy của dòng X80J / X81J không hỗ trợ eARC. Vui lòng kiểm tra trang web Hỗ trợ của Sony để biết thông số kỹ thuật của mẫu máy của bạn.
    • Hãy đảm bảo sử dụng cáp với Ethernet.
    • Tivi không có tính năng hiển thị trạng thái đã được kết nối với hệ thống âm thanh qua eARC hay chưa. Để kiểm tra, hãy phát một nguồn trong đó âm thanh chỉ phát ra khi được kết nối qua eARC, chẳng hạn như DTS-HD Master Audio hoặc Dolby TrueHD, sau đó kiểm tra các định dạng âm thanh này có được hiển thị trên hệ thống âm thanh hay không.