ID bài viết : 00161106 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Android TV sử dụng phiên bản hệ điều hành Android nào?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Phiên bản hệ điều hành khác nhau tùy thuộc vào model Tivi hoặc trạng thái cập nhật phần mềm của Tivi.

Kiểm tra phiên bản bằng các bước sau:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn About (Thông tin) trong danh mục Tivi.
  4. Chọn Version (Phiên bản).