ID bài viết : 00161106 / Sửa lần cuối : 25/10/2016

TV Android sử dụng phiên bản hệ điều hành Android nào?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Phiên bản hệ điền hành Android trên TV thì khác nhau tùy thuộc và loại máy hoặc tình trạng cập nhật phần mềm

Thực hiện các bước sau để kiểm tra phiên bản:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn About trong mục TV.
  4. Chọn Version.